El viatge del Ròdol: Descoberta dels valors i espais naturals del riu Gaià.

 

Ha finalitzat el viatge del Ròdol per la Conca del Gaià!

Aquest projecte va nèixer amb el principal objectiu de donar a conèixer el patrimoni natural i alguns dels principals valors naturals dels Espais Naturals Protegits de la conca del Riu Gaià. Per a fer-ho, hem organitzat un viatge del Ròdol, un personatge imaginari en forma de còdol de riu, que ha anat fent parada als diversos pobles a l’entorn del riu i els seus espais naturals associats. S’han organitzat diverses accions agrupades en tres cicle d’activitats, segons si les poblacions estaven situades al Baix Gaià, el Mig Gaià i l’Alt Gaià (incloent la plana d’Ancosa, i els pobles de la Llacuna i Santa Maria de Miralles).
Cada cicle ha incorporat les diverses activitats. Per una banda, l’exposició dels Espai Naturals del riu Gaià, que s’ha instal·lat a 18 pobles diferents, una xerrada divulgativa com a acte central en cadascuna de les tres àrees, que hem titulat “Converses amb el riu”, i que s’ha organitzat als pobles del Catllar, que també va servir de presentació de tot el projecte, Vila-rodona i Santa Coloma de Queralt. Un total de 12 activitats familiars dinamitzades a través del Joc del Ròdol, on les participants han de seguir un tauler de joc gegant amb una sèrie de preguntes i proves sobre els valors naturals i culturals del Gaià, vinculades amb l’exposició. I finalment, 3 jornades de voluntariat com a accions de millora de la flora i fauna i descoberta de l’entorn, als pobles de Tarragona/Altafulla, Montferri i Vallespinosa.

En total, han participat més de 2.000 persones en les diferents activitats que s’han organitzat.

L’avaluació del projecte és molt positiva. N’estem molt contents de la rebuda de les diverses activitats i
hem assolits els objectius plantejats.

 

Aquest és un projecte plantejat per l’Associació mediambiental La Sínia  ha obtingut la col·laboració de la Diputació de Tarragona; Convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l’exercici 2022. amb la quantitat de 24.991,89 euros.

DESCOBRIM LA FLORA I FAUNA DEL RIU GAIÀ

1.- Projecte.
La importància del patrimoni natural de la conca del Gaià queda reflectida en
la presència de cinc espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000 (DAMH, 2009) i que
conformen també part del Pla dels Espais d’Interès Natural de Catalunya (Llei
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals) (DAMH, 2010). Dos d’ells, l’ENP Riu Gaià
i l’ENP Desembocadura del Gaià queden totalment compresos dins la conca,
que també inclou part dels ENP del Sistema Prelitoral central, El Montmell
Marmellar i Tamarit-Punta de la Móra. Els tres primers espais naturals, situats a les
comarques tarragonines, configuren l’àmbit d’actuació del projecte.
El coneixement actual de la flora i fauna a la conca del riu Gaià aporta una
informació desigual dels diferents grups zoològics i comunitats vegetals. Tot i així,
per a zones concretes, hom disposa d’informació rellevant respecte alguns
grups.
L’objecte de les actuacions presentades és l’execució de diverses actuacions
ambientals de difusió, coneixement, millora i preservació d’aquest patrimoni
natural i que formen part del projecte de custòdia fluvial del riu Gaià previstes
per l’any 2022 i 2023. De de La Sínia, impulsem aquest projecte amb el suport
a la Diputació de Tarragona per dur a terme accions vinculades amb el
voluntariat i educació ambiental i la millora de diversos hàbitats vinculats
estretament amb la biodiversitat aquàtica. Així doncs, busquem vincular la
conservació del territori i la participació de la societat. Planifiquem per una
banda, desenvolupar accions de foment del voluntariat i educació ambiental,
adreçat a escolars i població en general, centrada sobretot en els pobles
riberencs de la conca del riu Gaià, àmbit on l’entitat desenvolupa principalment
la seva acció. I per l’altra, accions concretes per afavorir la millora dels hàbitats
aquàtics de la conca del riu Gaià, posant el focus en la seva flora i fauna.

2.- Accions
El projecte de descoberta de la flora i fauna del riu Gaià té cinc línies d’acció,
dues adreçades a la difusió i protecció de la fauna, dues adreçada a la flora i
una específicament al voluntariat. Totes elles amb un vessant d’educació i
voluntariat ambiental, amb la clara voluntat de vincular la ciutadania amb la
conservació de la biodiversitat i els hàbitats del territori creant una xarxa
col·laborativa i participativa amb la població local.

2.1.- L’ornitofauna del riu Gaià

2.2.- Seguiment de la població piscícola del riu Gaià: EMPESCA’T

2.3.- L’Arborètum de Les Piles de Gaià

2.4.- Flora protegida de la conca del riu Gaià

2.5.- Consolidació de la Xarxa d’Observadors Ambientals del riu Gaià (XOAG)

Dones pageses, aprenent l’ofici de cistellera
Aquest és un projecte plantejat per l’Associació mediambiental La Sínia que ha obtingut la col·laboració de la Fundació la Caixa; convocatòria Catalunya
2022. La Fundació “la Caixa” a través de la convocatòria Catalunya 2022 col·labora en el projecte Dones pageses, aprenent l’ofici de cistellera de la nostra entitat amb la quantitat de 12.380 euros.

Parteix d’un existent, Dones pageses, un projecte d’acció social, interculturalitat
i sostenibilitat al Baix Gaià que va comptar amb la col·laboració de la
convocatòria 2020-21 de Fundació la Caixa; Interculturalitat i acció social per iniciar-lo i que vam dur a terme en aquest període. El projecte però, ha
tingut continuïtat amb diferents recursos propis de l’entitat i externs.

Per entendre aquesta segona edició, volem fer un breu resum del projecte
inicial. Durant un any aproximadament es va formar en l’ofici de pageses en un sentit molt ampli a un grup de dones en risc d’exclusió social i també se’ls va fer un suport emocional tant en grup com individualitzat per tal d’oferir-los un acompanyament integral en tot aquest procés.
La part formativa i d’acompanyament va anar seguida de la creació d’uns horts socials d’autoconsum i la gestió de tota una finca agrícola, en desús des de feia anys. En l’actualitat, arran d’aquest projecte, és un espai viu i cultivat a les Hortes de la Sorra (una plana d’hortes al llarg del poble de la Riera de Gaià al costat del riu Gaià), que ara acull aquest projecte social sent un punt de trobada per altres iniciatives i oferint un calendari d’activitats i tallers formatius i d’intercanvi d’aprenentatges.

En aquesta edició la nostra proposta va dirigida a formar a aquestes dones que formen part del projecte i/o a d’altres que estiguin interessades, en l’ofici de cistelleres. Aquesta formació dona resposta a la necessitat d’oferir més recursos dins el món rural que permetin, a aquestes dones, desenvolupar-se en el seu àmbit personal i fins i tot que pugui esdevenir una sortida laboral. Una de les finalitats principals de la nostra entitat és una bona gestió del territori des del vessant mediambiental i a partir de la custòdia del territori. Així doncs, aquest projecte té una visió transversal abordant aspectes socials i mediambientals.

Els tipus de cistelleria que aprendran està basada en l’ús de fibres vegetals autòctones que estan presents en finques o espai custodiat per l’entitat. Fent així que la recol·lecció d’alguns materials ajudi a la bona gestió d’aquestes finques o espais. Per tant, és una proposta totalment adaptada a l’entorn, i a la realitat de les usuàries d’aquest projecte, ja que extraurem la matèria primera (les fibres vegetals emprades) sense haver d’afegir costos per aconseguir aquest material.

Participant en aquest projecte social, no només cobrim aquesta part formativa i d’aprenentatge de l’ofici en les usuàries, sinó que formen part d’un projecte comunitari i integrador i de coneixement del seu entorn. Així mateix es vol acompanyar a les participants en la creació d’una comunitat a través de la qual es treballarà la gestió emocional i les cures.

El projecte comptarà amb un equip format per una coordinadora, una cistellera i diverses persones de la nostra entitat que participaran en diferents accions que se’n deriven. A banda, pel suport i l’acompanyament emocional, comptarem amb la participació de la Cooperativa Icària (que ja és coneixedora del projecte i va participar en la primera edició).
Per aquesta edició afegim d’altres agents implicats en la formació com són el
Museu de la Pauma amb qui establim una col·laboració per tal d’abordar tota el vessant etnobotànica, històrica i cultural.

El Centre de Desenvolupament Rural. Museu de la Pauma de Mas de
Barberans es va inaugurar el maig del 2010 com un espai destinat a la
realització d’accions que afavoreixin i diversifiquin el desenvolupament
econòmic local i territorial, així com la posada en valor d’una part del patrimoni etnològic autòcton que és el treball de la pauma ( Chamaerops humilis).

ArtPauma, una empresa d’artesania amb la pauma o margalló formada per
dones i creada per la creació d’articles artesans fets amb aquest material i per la transmissió de l’ofici, serà l’encarregada d’ensenyar les tècniques bàsiques per realitzar diferents peces. Així doncs, participarà amb la part formativa.

També tindrem el suport de l’Ajuntament de la Riera de Gaià, l’assessorament de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès i col·laborarem amb alguns centres educatius de la zona per tal de dur a terme algunes activitats divulgatives sobre aquest ofici i el projecte a Instituts i Escoles de Primària.

L’Associació Mediambiental la Sínia és una entitat ambiental, fundada l’any
1997 a la vila Altafulla, que impulsa un programa de custòdia al riu Gaià. Els
principals objectius són la conservació de la biodiversitat vinculada a l’entorn fluvial del riu Gaià, el foment del voluntariat i la promoció de l’educació ambiental. Aquests objectius tenen un fort caràcter transversal i per aquest motiu, es treballen de manera conjunta i coordinada dins del programa de custòdia. I de fet, es nodreixen entre ells per assolir els reptes que ens plantegem.

 

Temporalització:

-Abril del 2023
Reunions de treball de l’equip de treball i amb els diferents agents implicats.
Creació del grup d’usuàries participants

-Maig 2023
Entrevistes personals, acompanyament emocional i dinàmiques de grup amb la
Cooperativa Icària.

-Juny/juliol del 2023
Visites etnobotàniques al Museu de la Pauma a Mas de Barberans, on també
es tractarà tota la part de recol·lecció, conservació i preparació dels materials
(fulla de margalló) per al seu ús en l’elaboració de peces.

-Juliol/agost del 2023
Collites i recol·lecció i tasques de conservación i tractament dels materials.

-Setembre/octubre/novembre/desembre del 2023
Formació setmanal a càrrec de la cistellera de l’entitat i ArtPauma on aprendran
les diferents tècniques cistelleres i la confecció de peces.

-Gener/febrer del 2024
En aquesta fase, un cop acabada la formació, farem activitats divulgatives per
donar a conèixer tant el projecte com l’ofici de cistellera en diferents Instituts i
Escoles de Primària de la Zona.

-Febrer/març del 2024
Tancament del projecte, valoracions i acompanyament emocional amb el grup
d’usuàries. Valoracions i reunions de tancament del projecte per part de l’entitat
coordinadora i els agents implicats i redacció de memòries.

La Riera de Gaià, maig de 2023

EDICIÓ DEL QUADERN DIVULGATIU DE L’HORT DE LES SALAMANDRES DE QUEROL

El quadern de l’Hort de les salamandres de Querol s’ha editat amb la col·laboració de
la Diputació de Tarragona, en el context dels Ajuts de Cultura de la convocatòria de
subvencions destinades a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a
activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de
Tarragona (any 2022). L’import total de l’edició del quadern ha estat de 6.907,68 €,
dels quals, 5.383,18 € corresponents a l’ajut de Cultura de la Diputació de Tarragona. I
per altra banda, un total de 762,74 € finançats per l’Ajuntament de Querol. Per últim,
destacar el suport del restaurant Sant Jordi de Querol que participa en la distribució del
quadern.

Totes les il·lustracions del quadern són d’en Joan Carles Blanch i Torrebadell (Estudi
Blanch). Pel que fa als textos, ha estat pensats i escrits per l’Hèctor Hernàndez Socias
i Xavier Llopart Sànchez i les correccions de l’Anna Rosich Soler. El disseny Gràfic ha
estat a càrrec d’en Pele Viader Rapp (PELIA Disseny i Comunicació) i la impressió
s’ha fet a Medigrafic, Gràfiques Gibert.

Aquest nou material divulgatiu conté apartats amb informació sobre el riu Gaià i el
municipi de Querol, els seus valors naturals, els amfibis i els seus hàbitats i com cal
tenir-ne cura. Té un disseny molt visual, pensat especialment per als visitants del poble
de Querol, així com també els alumnes de centres de primària i secundària i entitats i
persones que vulguin conèixer millor l’Hort de les Salamandres, un projecte que es va
iniciar l’any 2018 en el marc de la proposta de Territori Salamandra, i que té com a
objectiu, la conservació de la salamandra (Salamandra salamandra) i, per extensió, del
conjunt d’amfibis que habiten la conca del riu Gaià. L’Hort de les salamandres de
Querol, es troba en una petita vall del torrent de la font de la Tous, on hi ha diverses
parades on fins fa poques dècades les veïnes i veïns de Querol hi cultivaven
hortalisses i verdures. En aquest indret, on actualment ja hi ha construïdes més d’una
desena de basses, s’han signat fins al moment 3 acords de custòdia, que permeten la
gestió de tot l’entorn.

Aquí teniu tots els actes que farem amb el Ròdol els propers mesos al #BaixGaià.

Us hi esperem a totes!

L’Associació Mediambiental La Sínia inicia el projecte d’educació ambiental “El viatge del Ròdol: Descoberta dels valors i espais naturals del riu Gaià”

L’Associació inicia aquest projecte finançat en el context de la Convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental, per als anys 2022 i 2023 de la Generalitat de Catalunya.

A partir de la creació del Ròdol, un personatge imaginari que representa un còdol de riu, el present projecte configura una campanya que té com a objectiu principal donar a conèixer el patrimoni ambiental i els valors naturals dels Espais Naturals Protegits del Riu Gaià. Per fer-ho es planteja un viatge imaginari del Ròdol, en el que anirà fent aturades a diferents localitats,que es troben dins dels Espais Naturals o en el seu entorn proper.

A cada tram del riu (curs baix, mig i alt) es realitzaran un cicle d’activitats que constaran d’una exposició itinerant, una xerrada divulgativa com a acte central, diverses activitats familiars on coneixerem el riu a través d’un joc gegant “El joc del Ròdol” i una activitat de voluntariat per millorar l’entorn.

Així doncs, dels mesos de gener a juny del 2023, a tota la conca del Gaià i espais naturals associats, farem gairebé una vintena d’activitats, l’exposició itinerant visitarà prop de 15 municipis i preveiem que la campanya pot arribar a més de 2000 persones.
Per dur a terme el projecte comptem amb la col·laboració de diferents agents i entitats del territori, entre ells, tots els ajuntament implicats. Us animem a participar-hi!

­

Associació Mediambiental la Sínia.
Altafulla, 22 de desembre del 2022

Contactes:
Andrea Córdoba (Responsable de Voluntariat i Comunicació)
voluntariat@riugaia.cat
608 029 319

Violeta Cabrera (Responsable d’Educació Ambiental)
activitats@riugaia.cat
629 684 469

Entre els mesos de febrer i setembre d’enguany, hem dut a terme diverses accions i
activitats dins del projecte de millora de la biodiversitat del riu Gaià, finançat pels ajuts
de medi ambient de la Diputació de Tarragona de 2021. Incloses dins del programa de
custòdia del riu Gaià, les diverses propostes estan directament vinculades amb el
voluntariat i educació ambiental, així com la millora de diversos hàbitats, plantejades
amb l’objectiu de vincular la conservació del territori i la participació de la societat.

 

Pel que fa a les activitats de voluntariat ambiental, aquestes s’han desenvolupat dins
del projecte de la XOAG, la Xarxa d’Observadors ambientals de la conca del riu Gaià.
S’han fet 7 tallers amb diverses temàtiques sobretot de caire formatives. En segon lloc,
diversos tallers dins del projecte Empesca’t de seguiment de la fauna aquàtica del riu
Gaià. Destacar la publicació d’un quadern per l’alumne amb informació diversa sobre
els peixos autòctons que viuen al Gaià, així com les espècies exòtiques i la
problemàtica generada. I en tercer lloc, dues accions de millora d’espais, com són la
bassa de la font d’Esblada de Querol, per afavorir l’hàbitat d’amfibis com la
salamandra i treballs de millora del bosc de ribera de l’albereda de la Sort de Vespella
de Gaià.

 

Valorem molt positivament el funcionament de tot el projecte, de les diverses
actuacions dutes a terme i que tenen un impacte directe al territori, així com de la
resposta dels participants de les diverses accions. Per a nosaltres el voluntariat i
l’educació ambiental són claus per a la conservació de la biodiversitat i la natura i cal
fer-ne partícips a la societat.

El projecte Restauració i millora d’hàbitats a l’Espai Natural Protegit riu Gaià es centra a afavorir la millora i preservació, viabilitat i distribució de les comunitats animals i vegetals autòctones en l’espai fluvial del riu Gaià. S’ha dut a terme entre els mesos de maig i setembre de 2022, en el marc dels ajuts d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (PDR) i amb l’ajut financer de la Unió Europea (FEADER).

 

 

Bàsicament estructurada sobre pilars estratègics per a la conservació de la biodiversitat aquàtica i semi-aquàtica i la vegetació de ribera, espècies amenaçades i espècies exòtiques, les accions del projecte s’han orientat en cinc línies d’actuació:

 

  1. Consolidar la introducció de la tortuga de terra (Testudo hermanni). S’han fet diversos treballs forestals de desbrossada de vegetació i tala de pins. Així com la instal·lació d’abeuradors i la construcció de dues vedrunes i una bassa.

 

  1. Accions de protecció i de conservació de l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata). Millora i adequació de la torre de biodiversitat de mas d’en Sord.

 

  1. Millora de la flora i fauna fluvial. Trampeig de visó americà (Neovison vison) i tortugues exòtiques.

 

  1. Millora i protecció de la font del Madró. Adequació de l’entorn, instal·lació d’una tanca i un plafó informatiu.

 

  1. Difusió dels valors naturals i ús públic. Instal·lació de diversos plafons informatiu arreu de l’espai i regulació de l’accés d’alguns dels senders.

 

 

Estem molt agraïts a l’Ajuntament de Querol, pel Premi de Medi Ambient que ens heu concedit en el marc de la I Jornada Medi Ambient i Cultura de #Querol

Volem també, felicitar-vos per la tasca que feu en diversos àmbits de la protecció del territori i la custòdia al municipi de #Querol.

 

 

Seguim amb la feina pel territori!

 

 

El camí del Gaià

Una bona manera de conèixer aquest entorn natural ens l’ofereix el Camí del Gaià, un itinerari senderístic que travessa les comarques i subcomarques de la Conca de Barberà i la Baixa Segarra, l’Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Gaià. Des del naixement del riu a les fonts de les Canelles, a Santa Coloma de Queralt, ressegueix tot el curs del Gaià fins a la seva desembocadura a la platja de Tamarit. Els contraforts del Gaià fan que el camí, a l’alçada de Montferri es divideix en dos, oferint-nos dues possibilitats. Un tram del camí que passa per Vilabella i Renau i l’altre per Salomó i Vespella de Gaià. A la vila del Catllar les dues branques del camí es tornen a unir fins a la mar mediterrània a Tamarit.

És un recorregut d’entre uns seixanta cinc i setanta quilòmetres que ens permet gaudir del patrimoni natural i cultural que s’escampa per cada racó de les Terres del riu Gaià. Les alberedes sobretot del mig Gaià, els castells medievals i torres de defensa que van establir la Marca Hispànica en aquesta zona durant el segle X i XI, molins de diverses èpoques i diversos trams de sèquies, fonts i mines són bons exemples d’aquest patrimoni, que en molts casos presenten un fort estat de deteriorament i abandó. Així i tot, actualment existeixen algunes iniciatives de promoció i consolidació com ara els castells del Catllar, Querol i Altafulla, i el projecte de l’Hort de les Salamandres a Querol.

Punt d’inici i final: fonts de Canelles de Santa Coloma de Queralt – Tamarit.

Distància: 62,850 km. per Salomó; 60,660 km. per Remau

Tipus de ruta: lineal.

Nivell de dificultat: moderada.

Desnivell acumulat: 856 m de pujada i 1.525 m de baixada.

Tracks realitzats per Enric Fonts