Projecte de Biodiversitat Fluvial al Camp de Tarragona

El projecte de biodiversitat fluvial s’emmarca en dos espais fluvials del Camp de Tarragona: el riu Gaià i el torrent de la Móra. La Sínia, com a entitat responsable ha signat acords de custòdia fluvial per aquests espais, centrant les actuacions en la millora i preservació de la biodiversitat local.

Riu Gaià

La conca del riu Gaià compta amb cinc espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000 i forma part del Pla dels Espais d’Interès Natural de Catalunya. Entre aquests espais es troben l’ENP Riu Gaià i l’ENP Desembocadura del Gaià. Les actuacions es duran a terme en quatre dels cinc espais naturals, amb l’objectiu de millorar el coneixement i l’estat de la flora i fauna local, recolzant-se en fonts com la Base de dades de la Biodiversitat de Catalunya i el portal Ornitho de l’Institut Català d’Ornitologia.

Torrent de la Móra

Aquest torrent, situat al municipi de Tarragona, inicia el seu traçat al meandre de les Coves de Tomàs i travessa diversos punts d’interès fins a la seva desembocadura a la platja de la Móra. El projecte pretén recuperar el traçat original del torrent, així com la flora i fauna autòctones, destacant la necessitat de restaurar aquest entorn natural degradat.

 

Objectius i accions

El projecte inclou actuacions ambientals de difusió, coneixement, millora i preservació del patrimoni natural. Es proposa fomentar el voluntariat i l’educació ambiental, dirigint-se especialment a escolars i la població dels pobles riberencs de la conca del riu Gaià. També es plantegen accions concretes per millorar els hàbitats aquàtics, enfocant-se en la flora i fauna de la zona.

Col·laboració i suport

Les accions del projecte s’integren dins els acords de custòdia fluvial existents i compten amb la col·laboració dels ajuntaments locals, així com escoles i instituts participants en l’activitat de l’Empesca’t. A més, el projecte contribueix directament a tres Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): ODS 4 (educació de qualitat), ODS 13 (acció pel clima) i ODS 15 (vida d’ecosistemes terrestres).

 

Entre els mesos de setembre de 2023 i juliol de 2024, s’ha du a terme aquest projecte finançat a través de les subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural impulsat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. L’import total és del projecte és de 57.321,81 €, del qual, els ajuts financen el 90%, un total de 51.589,63 €. La finalitat d’aquestes subvencions és la restauració, manteniment i millora de la biodiversitat, els sistemes agraris d’alt valor natural i l’estat dels paisatges europeus establerts en el Reglament (UE) núm. 1305/2013 relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), arrel del que es desenvolupa el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Es tracta de tres actuacions en tres punts del riu Gaià, on la tortuga de rierol té establerta un nucli poblacional interessant o està en procés d’establir-si. En aquests punts el bosc de ribera té una certa estructura i amb aquestes actuacions, volem reforçar la vegetació ripària, i en especial el HIC 92A0 i 6430, i el HIC 9340 (Salomó) i reduir la presència de canya. La primera es durà a terme al municipi de Querol, sota del Gorg Negre, on hi ha un retall de bosc de ribera que volem reforçar, reduint la presència d’esbarzer, desbrossant-ne petits rodals i plantant àlbers. En segon lloc, una
intervenció a la font de Sant Joan, al mig Gaià, municipi de Salomó, on plantegem la retirada de canya i consolidació del bosc de ribera, també amb la plantació d’àlbers. I la tala de pins blancs i desbrossada de vegetació. I per últim, una tercera centrada al Baix Gaià, al municipi de La Riera de Gaià, a la Resclosa, on cal retirar canya per deixar lliure la làmina d’aigua. Les diverses accions de conservació es durant a terme a l’ENP riu Gaià, però també a l’ENP Sistema Prelitoral Central i ENP desembocadura del riu Gaià. També s’han plantejat treballs de control i seguiment del visó americà i accions puntuals de suport al projecte de la tortuga de terra, com ara la construcció de dues vedrunes, la senyalització amb plafons informatius i la consolidació de dues basses per a recollir l’aigua de pluja.

En el context de la custòdia fluvial del riu Gaià, al municipi del Catllar i mitjançant un conveni amb l’Ajuntament del Catllar per un import de 2.000,00€, aquest any 2023 hem impulsat tot un seguit d’accions de millora de la biodiversitat i de foment del voluntariat.

Entre les principals accions dutes a terme, hi ha diverses accions d’educació ambiental, com ara les accions fetes a través del Servei Comunitari ambiental amb els alumnes de 4 d’ESO de l’Escola-Institut l’Agulla del curs 2022-23, els tallers amb els alumnes del CFA Pau Casals del Centre Penitenciari del Mas d’Enric i aquest any s’ha organitzat una acció conjunta amb els alumnes de 3er ESO de l’Escola-Institut l’Agulla i els alumnes del CFA Pau Casals en la qual vam retirar vegetació aquàtica de la resclosa i vàrem fer un seguiment de la fauna aquàtica d’aquest espai natural protegit.

En segon lloc, destacar el suport tècnic que s’ha fet amb el gup de joves del Camp de Treball del Gaià, sobretot en el context de les diverses jornades per retirar vegetació aquàtica i alliberar la làmina d’aigua, retirant sobretot boga i canyís i seguiment de la fauna aquàtica.

En tercer lloc, s’han fet diversos treballs amb la voluntat de controlar el rebrot de la anya d’alguns nuclis a l’entorn de la resclosa. S’han fet 5 despuntades del rebrot de la canya durant tot l’any mitjançant desbrossadora i manteniment de l’itinerari i les plantacions.

I per últim, en l’àmbit de la fauna aquàtica, aquest any 2023 s’han retirat fins a 7 tortugues exòtiques i s’ha fet un seguiment de la població de tortugues de rierol, constatant un any més, la presència de juvenils i el bon estat de la població en general.

Valorem molt positivament totes les tasques de custòdia impulsades aquest any, que donen continuïtat al projecte de millora de l’entorn natural del riu Gaià i n’afavoreix la participació de veïnes i veïns del Catllar.

Presentem aquesta proposta de custòdia del territori per tal impulsar un conveni de col·laboració entre La Sínia i la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de Tarragona, número expedient 2023/2-G697_1, d’un import de 15.000 €, a l’entorn natural del nord del municipi de Tarragona. Aquest espai es situa entre Tamarit i el nucli de La Móra. Amb dos àmbits ben definits, el tram del litoral i el tram fluvial, el riu
Gaià des del camí de Ferran i fins la seva desembocadura i enguany afegim el torrent de la Móra Es tracta d’un àmbit que contempla les accions que desenvolupem als Espais Naturals Protegits de la desembocadura del riu Gaià, el riu Gaià fins a la palanca del camí d’Altafulla a Ferran, la platja de Tamarit, la platja a la zona del Vinyet, la cala Jovera, la platja de la Móra i les finques de Tamarit de propietat de l’Ajuntament de Tarragona, incloses dins de l’Espai Natural Protegit de Tamarit i Punta de la Móra i el torrent de la Móra en el context de l’acord de custòdia.

La custòdia del territori és una eina i a la vegada una estratègia de gestió i conservació de l’entorn natural. Des de fa més de dues dècades, l’Ajuntament de Tarragona i La Sínia participem activament en la millora ambiental de Tamarit i La Móra, amb el Gaià i la seva desembocadura com a eix principal de tot el projecte. I tota aquesta tasca va recollint els seus fruits, amb exemples com ara la reproducció del corriol camanegre o la participació del voluntariat de manera important en les diverses activitats proposades.

Els objectius principals d’aquesta proposta són la conservació de la biodiversitat i el foment del voluntariat ambiental. Per tant, les accions que es presenten, estan focalitzades en la flora i fauna d’aquest entorn natural i la realització d’activitats adreçades a diversos col·lectius i al públic en general, així com alumnes de primària i secundària i participació activa en les propostes de Servei Comunitari Ambiental. I també es duen a terme pràctiques d’alumnes de grau mig i superior dels estudis que s’imparteixen a l’Institut Horticultura de Reus, així com d’altres alumnes de centres i universitats d’arreu del país.

El viatge del Ròdol: Descoberta dels valors i espais naturals del riu Gaià.

 

Ha finalitzat el viatge del Ròdol per la Conca del Gaià!

Aquest projecte va nèixer amb el principal objectiu de donar a conèixer el patrimoni natural i alguns dels principals valors naturals dels Espais Naturals Protegits de la conca del Riu Gaià. Per a fer-ho, hem organitzat un viatge del Ròdol, un personatge imaginari en forma de còdol de riu, que ha anat fent parada als diversos pobles a l’entorn del riu i els seus espais naturals associats. S’han organitzat diverses accions agrupades en tres cicle d’activitats, segons si les poblacions estaven situades al Baix Gaià, el Mig Gaià i l’Alt Gaià (incloent la plana d’Ancosa, i els pobles de la Llacuna i Santa Maria de Miralles).
Cada cicle ha incorporat les diverses activitats. Per una banda, l’exposició dels Espai Naturals del riu Gaià, que s’ha instal·lat a 18 pobles diferents, una xerrada divulgativa com a acte central en cadascuna de les tres àrees, que hem titulat “Converses amb el riu”, i que s’ha organitzat als pobles del Catllar, que també va servir de presentació de tot el projecte, Vila-rodona i Santa Coloma de Queralt. Un total de 12 activitats familiars dinamitzades a través del Joc del Ròdol, on les participants han de seguir un tauler de joc gegant amb una sèrie de preguntes i proves sobre els valors naturals i culturals del Gaià, vinculades amb l’exposició. I finalment, 3 jornades de voluntariat com a accions de millora de la flora i fauna i descoberta de l’entorn, als pobles de Tarragona/Altafulla, Montferri i Vallespinosa.

En total, han participat més de 2.000 persones en les diferents activitats que s’han organitzat.

L’avaluació del projecte és molt positiva. N’estem molt contents de la rebuda de les diverses activitats i
hem assolits els objectius plantejats.

 

Aquest és un projecte plantejat per l’Associació mediambiental La Sínia  ha obtingut la col·laboració de la Diputació de Tarragona; Convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l’exercici 2022. amb la quantitat de 24.991,89 euros.

DESCOBRIM LA FLORA I FAUNA DEL RIU GAIÀ

1.- Projecte.
La importància del patrimoni natural de la conca del Gaià queda reflectida en
la presència de cinc espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000 (DAMH, 2009) i que
conformen també part del Pla dels Espais d’Interès Natural de Catalunya (Llei
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals) (DAMH, 2010). Dos d’ells, l’ENP Riu Gaià
i l’ENP Desembocadura del Gaià queden totalment compresos dins la conca,
que també inclou part dels ENP del Sistema Prelitoral central, El Montmell
Marmellar i Tamarit-Punta de la Móra. Els tres primers espais naturals, situats a les
comarques tarragonines, configuren l’àmbit d’actuació del projecte.
El coneixement actual de la flora i fauna a la conca del riu Gaià aporta una
informació desigual dels diferents grups zoològics i comunitats vegetals. Tot i així,
per a zones concretes, hom disposa d’informació rellevant respecte alguns
grups.
L’objecte de les actuacions presentades és l’execució de diverses actuacions
ambientals de difusió, coneixement, millora i preservació d’aquest patrimoni
natural i que formen part del projecte de custòdia fluvial del riu Gaià previstes
per l’any 2022 i 2023. De de La Sínia, impulsem aquest projecte amb el suport
a la Diputació de Tarragona per dur a terme accions vinculades amb el
voluntariat i educació ambiental i la millora de diversos hàbitats vinculats
estretament amb la biodiversitat aquàtica. Així doncs, busquem vincular la
conservació del territori i la participació de la societat. Planifiquem per una
banda, desenvolupar accions de foment del voluntariat i educació ambiental,
adreçat a escolars i població en general, centrada sobretot en els pobles
riberencs de la conca del riu Gaià, àmbit on l’entitat desenvolupa principalment
la seva acció. I per l’altra, accions concretes per afavorir la millora dels hàbitats
aquàtics de la conca del riu Gaià, posant el focus en la seva flora i fauna.

2.- Accions
El projecte de descoberta de la flora i fauna del riu Gaià té cinc línies d’acció,
dues adreçades a la difusió i protecció de la fauna, dues adreçada a la flora i
una específicament al voluntariat. Totes elles amb un vessant d’educació i
voluntariat ambiental, amb la clara voluntat de vincular la ciutadania amb la
conservació de la biodiversitat i els hàbitats del territori creant una xarxa
col·laborativa i participativa amb la població local.

2.1.- L’ornitofauna del riu Gaià

2.2.- Seguiment de la població piscícola del riu Gaià: EMPESCA’T

2.3.- L’Arborètum de Les Piles de Gaià

2.4.- Flora protegida de la conca del riu Gaià

2.5.- Consolidació de la Xarxa d’Observadors Ambientals del riu Gaià (XOAG)

Dones pageses, aprenent l’ofici de cistellera
Aquest és un projecte plantejat per l’Associació mediambiental La Sínia que ha obtingut la col·laboració de la Fundació la Caixa; convocatòria Catalunya
2022. La Fundació “la Caixa” a través de la convocatòria Catalunya 2022 col·labora en el projecte Dones pageses, aprenent l’ofici de cistellera de la nostra entitat amb la quantitat de 12.380 euros.

Parteix d’un existent, Dones pageses, un projecte d’acció social, interculturalitat
i sostenibilitat al Baix Gaià que va comptar amb la col·laboració de la
convocatòria 2020-21 de Fundació la Caixa; Interculturalitat i acció social per iniciar-lo i que vam dur a terme en aquest període. El projecte però, ha
tingut continuïtat amb diferents recursos propis de l’entitat i externs.

Per entendre aquesta segona edició, volem fer un breu resum del projecte
inicial. Durant un any aproximadament es va formar en l’ofici de pageses en un sentit molt ampli a un grup de dones en risc d’exclusió social i també se’ls va fer un suport emocional tant en grup com individualitzat per tal d’oferir-los un acompanyament integral en tot aquest procés.
La part formativa i d’acompanyament va anar seguida de la creació d’uns horts socials d’autoconsum i la gestió de tota una finca agrícola, en desús des de feia anys. En l’actualitat, arran d’aquest projecte, és un espai viu i cultivat a les Hortes de la Sorra (una plana d’hortes al llarg del poble de la Riera de Gaià al costat del riu Gaià), que ara acull aquest projecte social sent un punt de trobada per altres iniciatives i oferint un calendari d’activitats i tallers formatius i d’intercanvi d’aprenentatges.

En aquesta edició la nostra proposta va dirigida a formar a aquestes dones que formen part del projecte i/o a d’altres que estiguin interessades, en l’ofici de cistelleres. Aquesta formació dona resposta a la necessitat d’oferir més recursos dins el món rural que permetin, a aquestes dones, desenvolupar-se en el seu àmbit personal i fins i tot que pugui esdevenir una sortida laboral. Una de les finalitats principals de la nostra entitat és una bona gestió del territori des del vessant mediambiental i a partir de la custòdia del territori. Així doncs, aquest projecte té una visió transversal abordant aspectes socials i mediambientals.

Els tipus de cistelleria que aprendran està basada en l’ús de fibres vegetals autòctones que estan presents en finques o espai custodiat per l’entitat. Fent així que la recol·lecció d’alguns materials ajudi a la bona gestió d’aquestes finques o espais. Per tant, és una proposta totalment adaptada a l’entorn, i a la realitat de les usuàries d’aquest projecte, ja que extraurem la matèria primera (les fibres vegetals emprades) sense haver d’afegir costos per aconseguir aquest material.

Participant en aquest projecte social, no només cobrim aquesta part formativa i d’aprenentatge de l’ofici en les usuàries, sinó que formen part d’un projecte comunitari i integrador i de coneixement del seu entorn. Així mateix es vol acompanyar a les participants en la creació d’una comunitat a través de la qual es treballarà la gestió emocional i les cures.

El projecte comptarà amb un equip format per una coordinadora, una cistellera i diverses persones de la nostra entitat que participaran en diferents accions que se’n deriven. A banda, pel suport i l’acompanyament emocional, comptarem amb la participació de la Cooperativa Icària (que ja és coneixedora del projecte i va participar en la primera edició).
Per aquesta edició afegim d’altres agents implicats en la formació com són el
Museu de la Pauma amb qui establim una col·laboració per tal d’abordar tota el vessant etnobotànica, històrica i cultural.

El Centre de Desenvolupament Rural. Museu de la Pauma de Mas de
Barberans es va inaugurar el maig del 2010 com un espai destinat a la
realització d’accions que afavoreixin i diversifiquin el desenvolupament
econòmic local i territorial, així com la posada en valor d’una part del patrimoni etnològic autòcton que és el treball de la pauma ( Chamaerops humilis).

ArtPauma, una empresa d’artesania amb la pauma o margalló formada per
dones i creada per la creació d’articles artesans fets amb aquest material i per la transmissió de l’ofici, serà l’encarregada d’ensenyar les tècniques bàsiques per realitzar diferents peces. Així doncs, participarà amb la part formativa.

També tindrem el suport de l’Ajuntament de la Riera de Gaià, l’assessorament de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès i col·laborarem amb alguns centres educatius de la zona per tal de dur a terme algunes activitats divulgatives sobre aquest ofici i el projecte a Instituts i Escoles de Primària.

L’Associació Mediambiental la Sínia és una entitat ambiental, fundada l’any
1997 a la vila Altafulla, que impulsa un programa de custòdia al riu Gaià. Els
principals objectius són la conservació de la biodiversitat vinculada a l’entorn fluvial del riu Gaià, el foment del voluntariat i la promoció de l’educació ambiental. Aquests objectius tenen un fort caràcter transversal i per aquest motiu, es treballen de manera conjunta i coordinada dins del programa de custòdia. I de fet, es nodreixen entre ells per assolir els reptes que ens plantegem.

 

Temporalització:

-Abril del 2023
Reunions de treball de l’equip de treball i amb els diferents agents implicats.
Creació del grup d’usuàries participants

-Maig 2023
Entrevistes personals, acompanyament emocional i dinàmiques de grup amb la
Cooperativa Icària.

-Juny/juliol del 2023
Visites etnobotàniques al Museu de la Pauma a Mas de Barberans, on també
es tractarà tota la part de recol·lecció, conservació i preparació dels materials
(fulla de margalló) per al seu ús en l’elaboració de peces.

-Juliol/agost del 2023
Collites i recol·lecció i tasques de conservación i tractament dels materials.

-Setembre/octubre/novembre/desembre del 2023
Formació setmanal a càrrec de la cistellera de l’entitat i ArtPauma on aprendran
les diferents tècniques cistelleres i la confecció de peces.

-Gener/febrer del 2024
En aquesta fase, un cop acabada la formació, farem activitats divulgatives per
donar a conèixer tant el projecte com l’ofici de cistellera en diferents Instituts i
Escoles de Primària de la Zona.

-Febrer/març del 2024
Tancament del projecte, valoracions i acompanyament emocional amb el grup
d’usuàries. Valoracions i reunions de tancament del projecte per part de l’entitat
coordinadora i els agents implicats i redacció de memòries.

La Riera de Gaià, maig de 2023