Conservació

El programa de custòdia:

El projecte de custòdia fluvial de la conca del riu Gaià és l’eix principal d’acció de La Sínia. Són moltes i diverses les accions que es desenvolupen amb especial atenció als projectes de llarga durada, com ara la custòdia de la desembocadura del riu Gaià i l’entorn natural de Tamarit i el Vinyet, l’entorn de la bassa fluvial de la resclosa del Catllar, la Xarxa d’Observadors Ambientals de la conca del riu Gaià i el projecte Territori Salamandra entre d’altres.

Aquest projecte de custòdia està centrat en la conservació i recuperació de la biodiversitat amb la participació i foment del voluntariat sobretot entre els veïns dels pobles riberencs, però també obertes a tothom que hi vulgui participar.

Hem establert diverses línies de treball amb l’objectiu d’enfortir la recuperació d’algunes espècies emblemàtiques, com és el cas del cranc de riu, la consolidació de la nidificació del corriol camanegre i la millora de les poblacions de la tortuga de rierol entre d’altres. I també abordar reptes de fort calat territorial, com és el cas dels terrenys del marge esquerra de la desembocadura del riu Gaià, el Vinyet; la naturalització de la desembocadura del torrent de la Móra i la desconstrucció parcial de l’embassament.

La Sínia té signat un acord de custòdia fluvial del riu Gaià amb l’Agència Catalana de l’Aigua, recentment renovat fins al 2025. I hem signat més d’una vintena d’acords de custòdia, amb propietaris de terrenys de diversos indrets de la conca. Destaca per exemple els recents acords signats de la font del Lleó del municipi de Salomó i el conveni de custòdia de diverses fonts i punts d’aigua amb l’Ajuntament de Querol.

Projectes

  • Recuperació del cranc de riu (Austropotamobius pallipes)
  • Recuperació i reintroducció de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa)
  • Territori Salamandra: Projecte de conservació de la Salamandra i d’altre amfibis a la conca del riu Gaià.
  • Consolidació de nidificació del corriol camanegre (Charadrius Alexandrinus)
  • Control d’espècies invasores de fauna i flora.
  • Alberedes del Gaià.
  • EMPESCA’T, seguiment de fauna aquàtica al riu Gaià.

Alberedes del Gaià

Logo Alberedes del Gaià

Territori Salamandra