Entitat

Associació Mediambiental la Sínia

L’Associació Mediambiental la Sínia neix a mitjans de 1997 amb l’objectiu d’oferir serveis i activitats dirigides al coneixement, conservació i restauració/recuperació del patrimoni natural, cultural i històric de la conca baixa del riu Gaià. En aquesta primera etapa, el conjunt d’actuacions promogudes per l’entitat eren obertes a escoles, associacions de pares i mares, famílies i ens i organismes públics i/o privats.

Obstant, i sense deixar de banda la seva tasca fundacional, a partir de l’any 2009 la Sínia dona un pas endavant comprometent gran part de la seva activitat en la gestió activa de l’espai fluvial del conjunt de la conca del riu Gaià i la seva àrea d’influència litoral (costes del tarragonès).

D’ençà, i com a membre del Grup de Custodia Fluvial de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), part dels recursos (humans i econòmics) dels que disposa l’entitat es centralitzen en tres objectius principals:

  1. La conservació d’hàbitats aquàtics (litorals i continentals) i la seva biodiversitat autòctona associada.
  2. L’educació ambiental en escoles.
  3. El voluntariat ambiental, a partir de les activitats que l’entitat organitza en diversos municipis de la conca del Gaià.

Així doncs, el voluntariat ambiental contribueix a vertebrar, consolidar i expandir la tasca de l’entitat sent, al mateix temps, el mitjà per a la difusió dels valors naturals i serveis ecosistèmics que els hàbitats aquàtics ofereixen al conjunt de la població.