El Projecte educatiu

L’associació porta a terme projectes d’educació ambiental des dels seus inicis, i és un dels puntals de l’entitat, anant sempre lligat a la conservació i custòdia del territori i el voluntariat.

Tenim diferents tipologies d’activitats per desenvolupar aquesta tasca educativa i transmetre valors mediambientals i socials segons els objectius, la durada i la tipologia dels usuàries o usuàries.

A nivell educatiu apostem per oferir activitats experiencials i amb contacte directe amb la natura i on les usàries i usuaris siguin els protagonistes de de forma activa; on ells puguin actuar i intervenir de forma respectuosa;  investigar,  observar i gaudir de tot el que la natura ens ofereix i en podem aprendre.

Activitats als centres

Activitats al riu

Activitats a l’hort de Cal Fèlix