El viatge de Ròdol pel riu Gaià: Valors naturals i espais protegits associats.

Coneix aquest recorregut fluvial per la conca del riu Gaià acompanyat/da del Ròdol!

El Ròdol ens explica els valors naturals de la conca del riu Gaià!