Alberedes del Gaià

Informació

ALBEREDES DEL GAIÀ. Projecte de recuperació dels ecosistemes de ribera de les Alberedes de la Font Cervellona i del Columbari Romà

Projecte finançat a través de la convocatòria 2020 del Programa d’ajuts per a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial de
l’Agència Catalana de l’Aigua.

La proposta l’impulsa l’Associació Mediambiental la Sínia amb el suport dels Ajuntaments de Vila-rodona i Aiguamúrcia, l’Associació Terres del Gaià i el Centre d’Estudis del Gaià.

L’àmbit de l’actuació es centra al curs mitjà del riu Gaià, un tram bastant meandriforme, entre les Alberedes de la font Cervellona i l’Albereda del Columbari, als municipis de Vila-rodona i Aiguamúrcia, comarca de l’Alt Camp.

Entre els principals objectius del projecte, hi ha la millora de l’estat de conservació, l’estructura i la biocenosi associats a les alberedes existents en aquest tram mitjà del riu Gaià, difondre els valors ambientals, funcionals, culturals i vivencials dels boscos de ribera entre la ciutadania, condicionar l’entorn de la font Cervellona, recuperar un braç secundari del riu i adequar diversos plafons informatius, entre d’altres.

Aquestes són de manera resumida les principals actuacions del projecte:

1.- Treballs silvícoles a les alberedes: Esbrossada d’una enfiladissa que recobreix bona part de la superfície com és l’arítjol (Smilax aspera) i retirada de la canya (Arundo donax).

2.- Consolidar i recuperar l’entorn de la font Cervellona i la pròpia font.

3.- Recuperar la funcionalitat del braç secundari del bosc de la font Cervellona que permetin la recuperació del bosc de ribera.

4.- Plantacions puntuals mitjançant jornades de voluntariat per permetre la proliferació del bosc de ribera.

5.- Sol·licitar la declaració de Material de Base de Populus alba per a la producció de materials forestals de reproducció per a la recol·lecció i font llavorera d’aquesta espècie.

6.- Realització d’activitats d’educació ambiental adreçades als alumnes de les escoles de Vila-rodona i Les pobles, i activitats de voluntariat adreçades a la
població en general.

8.- Ús públic. Adequació de plafons informatius.

9.- Excavació d’una bassa per amfibis a l’albereda del Columbari.

10.- Anàlisis de la vegetació actual i elaboració d’un inventari de l’estrat arbori així com de les espècies que formen l’estrat arbustiu i herbaci.

11.- Instal·lació de caixes refugi per a ratpenats al bosc de ribera. Seguiment i inventari d’espècies en aquest tram del riu amb objectiu de conèixer millor les espècies que hi viuen.

12.- Instal·lació de caixes niu per a xots.