Territori Salamandra

Informació

PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA SALAMANDRA I D’ALTRES AMFIBIS A LA CONCA DEL RIU GAIÀ

Territori Salamandra és un projecte clarament de conservació de biodiversitat de la conca del riu Gaià, centrada sobretot en una espècie d’amfibi, la salamandra, que de retruc, genera la conservació d’altres amfibis i rèptils vinculats en bona part amb el medi aquàtic de fonts i basses. Darrera d’aquesta proposta, hi ha un treball previ realitzat durant els anys 2016 i 2017, que ens ha ajudat a conèixer millor la situació de la salamandra i del seu hàbitat potencial. Conjuntament amb les propostes de millora d’hàbitats i de senyalització d’alguns d’aquests punts, també creiem que es del tot necessari plantejar el trampeig d’una espècie invasora, que resulta molt perjudicial per a tota la biodiversitat del riu, el visó americà. Des de fa ja alguns anys, aquest mustèlid ocupa pràcticament tota la conca del Gaià, i com indica la bibliografia existent, són molts els animals, amfibis i inclosos, que es troben en la seva dieta potencial. És per aquest motiu, que una part dels esforços els centrarem en realitzar una captura selectiva d’aquest animal. Destacar per últim, que el projecte es centra a l’EIN de la Serralada Prelitoral Central, i que es realitza en molts indrets diversos del territori, per afavorir al màxim l’impacte del projecte. En aquest cas, moltes de les actuacions es realitzen en terrenys propietats i serà a través de diversos acords de custòdia, que podrem realitzar-hi les intervencions.

Espècie objectiu, la salamandra.

La salamandra (Salamandra salamandra) és un amfibi urodel (amb cua), d’aspecte gran i robust que mesura normalment entre 12 i 23 cm. inclosa la cua. El cap és gairebé tan ample com llarg i normalment amb el morro arrodonit, alguns exemplars el tenen una mica punxegut. Els ulls són grans i sortits i l’iris de color marró fosc. Les potes són curtes i gruixudes i posseeixen uns dits curts. La cua també és curta, de secció arrodonida, i la seva longitud no sobrepassa la del cap i el cos junts.

Distribució.

Aquesta espècie s’estén pels massissos muntanyencs de tota la Península Ibèrica, estant present en tota la franja nord, des de Galícia fins al Pirineu català, també en el Sistema Central, Muntanyes de Toledo, Sierra Morena i les Serres Bètiques, a Espanya i també a Portugal. A la resta d’Europa es distribueix per la península dels Balcans, els Carpats, el nord d’Itàlia, est d’Alemanya, sud-est de França, Itàlia i Bulgària.

Hàbitat.

La Salamandra freqüenta els boscos humits caducifolis de mitja o alta muntanya, preferiblement amb rierols i escorrenties, on es poden observar sota Projecte de conservació de la salamandra i d’altres amfibis de la conca del riu Gaià 5 dels tapissos de molsa, sota els troncs, en galeries excavades per altres animals sota el substrat de fullaraca i ocupant les galeries que es produeixen entre les pedres. També hi ha poblacions distribuïdes en prats alpins i torberes d’alta muntanya arribant a trobar-se fins als 2500 metres altitud. Generalment és més fàcil observar-les al llarg de la nit a causa d’augmentar la seva activitat, durant aquest període surten a l’exterior per alimentar-se, no obstant també se les pot trobar a l’exterior si és un dia plujós. En els mesos càlids i més secs de l’estiu solen protegir-se en galeries subterrànies a major profunditat pel que són més difícils de trobar.

Reproducció.

És durant la tardor quan les salamandres entren en zel, apariant a terra durant la nit. El mascle segueix a la femella i es col·loca sobre ella, llisca cap avall, i comença a fregar el seu musell amb la gola de la femella, fins que ja està fecundada. Depenent de la zona, des de desembre a febrer, la mare pot donar a llum fins a 86 larves, però normalment les postes són d’unes 30 o 40 larves embolicades en una membrana de la qual es deixen anar ràpidament. Les larves són d’aspecte robust amb el cap molt ample, ja tenen les 4 potes desenvolupades i neden a la perfecció. Són dipositades en petits tolls, rierols, o pastures entollats, observant el major nombre de larves a l’aigua entre els mesos de gener i febrer. Passats 3 o 4 mesos, desapareixen les brànquies i apareixen ja les taques grogues, per completar el desenvolupament larvari als 5 mesos, abandonant l’aigua al mesurar aproximadament 6 cm, i ja amb l’aspecte i coloració dels adults.

Objectius del projecte.

El projecte de conservació de la salamandra en diverses fonts i basses de la conca del riu Gaià té com a objectius principals:

  • Actuacions de millora de l’hàbitat de basses i fonts per tal d’afavorir la presència i cria de la salamandra.
  • Col·locació de diversos rètols informatius per tal d’informar del projecte i de la necessitat de preservar aquests espais.
  • Trampeig selectiu de visó americà per tal de reduir-ne els exemplars que viuen sobretot en gorgs del riu Gaià i basses properes.
  • Adequació d’algunes basses per evitar la seva degradació i col·locació de trampes de fauna per facilitar-ne la sortida.