Formulari alta socis/sòcies

Benvolguts socis i sòcies!

Us informem que al gener de 2024, va entrar en vigor la modificació de la quota de soci i les seves modalitats, que van estar aprovades a l’Assamblea General Ordinària celebrada el passat 16 de setembre de 2023 a Altafulla.

Us indiquem a continuació el resum de les quotes aprovades i la de nova creació:

  • Soci de ple dret particular : 40€ /any (abans 30 €)
  • Soci de ple dret familiar : 50€ / any (abans 40€)
  • Soci de ple dret jove: 20 €/any (nova creació)

També s’ha modificat la forma de pagament de les mateixes:

  • 1r pagament- període de gener a enviarà a cobrament abans del 30 de juny
  • 2n pagament- període de juliol a enviarà a cobrament abans del 31 de desembre.

Es podrà optar per pagament anual (que en aquest cas serà anticipat) i ens ho haureu de comunicar al correu electrònic junta@riugaia.cat

DADES BANCÀRIES, per a la domiciliació de la quota:

Avís legal SOCIS i SÒCIES:

D’acord amb l’obligació d’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i La Llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, volem informar-li:

A l’Associació Mediambiental la Sínia estem compromesos amb la protecció de les seves dades personals i volem proporcionar-vos tota la informació perquè conegui els tractaments que realitzem de les vostres dades personals. També, us informem que, compromesos amb el compliment de la normativa vigent, apliquem les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, d’acord amb els possibles riscos que puguin existir per als drets de les persones.

El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’Assocació Mediambiental la Sínia amb CIF G43508043 i domicili a Camí d’Altafulla a la Nou, 8, 43893, Altafulla, Tarragona.
Les vostres dades personals com a associat seran tractades de manera legítima per l’Associació Mediambiental la Sínia, basant-se en la relació contractual establerta mitjançant la teva inscripció (segons el RGPD, Article 6.1.b). Aquest tractament té com a finalitat gestionar les qüestions relacionades amb la teva condició de soci i enviar-te informació sobre l’entitat i les seves activitats.

Així mateix us informem que les vostres dades es conservaran durant el manteniment del vincle amb l’entitat (la finalitat per a la qual es recullen) i després de la finalització de la relació, quan existeixi alguna obligació legal de conservació de dades.

Les dades personals, objecte de tractament, són les següents:
Dades identificadores: Nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, e-mail.
Dades bancàries

Les seves dades no es comunicaran a tercers excepte para el compliment d’obligacions legals, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a Bancs i Entitats financeres per al pagament de les tarifes acordades.

En cas d’estar interessat a exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades,té reconeguts els drets d’accés a les dades objecte de tractament per l’associació, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, oposició i a la portabilitat de les dades. Així mateix, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic:
junta@riugaia.cat

Així mateix, en cas de considerar vulnerats els seus drets, podrà presentar una reclamació
davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es).

Tens dubtes?

Andrea Córdoba

608 029 319
(telèfon i WhatsApp)
de 10:30h a 20h
de dilluns a divendres
voluntariat@riugaia.cat

Camí d’Altafulla a la Nou nº8.
Centre d’Entitats d’Altafulla
(segona planta, sala marró)