Voluntariat corporatiu

Imatge de voluntaries fent feines al riu Gaià

Informació

El voluntariat corporatiu, és una acció de treball voluntari en un projecte ambiental o en una proposta, que contribueixi a la millora de l’espai natural o de les plantes i/o animals que hi habiten.

Les activitats promogudes i facilitades a través de l’empresa que posa a disposició dels seus treballadors, perquè aquests donin o lliurin voluntàriament temps, habilitats, talent o un altre tipus d’ajuda en benefici de la comunitat, sempre mitjançant organitzacions sense ànim de lucre.

A la Sínia, ja tenim un seguit d’empreses que any rere any participen a diferents projectes i que ja s’han implicat amb l’entitat per assegurar-se que les propostes es continuen duent a terme i assoleixen l’èxit.

El voluntariat corporatiu ofereix grans oportunitats tant a empreses com a entitats, només cal una mica de voluntat d’entesa per part de les dues parts.

Els beneficis del voluntariat corporatiu:

Per l’empresa…

 • Ajuda a crear un “clima emocional” millorat en l’empresa.
 • Tant la direcció com els treballadors comparteixen uns objectius solidaris comuns.
 • Es genera un nou marc, on la solidaritat entre l’empresa i els seus empleats, és més palesa.
 • Contribueix a crear relacions horitzontals en l’entorn laboral, allunyant-se de les tradicionals relacions verticals.
 • La plantilla es mostra més satisfeta i això és fa evident amb la seva productivitat.

Per les treballadores i treballadors…

 • Positivitat i satisfacció.
 • Afavoreix espais de treball on la comprensió mútua i respecte són la prioritat.
 • Permet incorporar en l’ambient laboral aspectes com la solidaritat, que normalment estan vinculats a l’àmbit personal.

Per l’entitat, la Sínia…

 • Generen aliances amb el sector empresarial que poden anar més enllà d’una col·laboració puntual amb l’empresa, fins el punt de trobar-nos amb empreses, que s’impliquen i responsabilitzen en el projecte.
 • Son una manera nova de captació de voluntariat i de socis.
 • Ajuden a complir millor l’objectiu de l’entitat.

Per la comunitat…

 • Suposa una nova forma de relació entre l’empresa i la societat, ja que els empleats s’impliquen en projectes comuns.
 • L’entorn rep de l’empresa un retorn a través de l’acció voluntària.
 • Genera un sentiment de projecte comú.