Taller de compostatge

Descripció:

A partir d’aquest taller coneixerem aquest procés biològic de descomposició de la matèria orgànica per organismes i microorganismes i la resta d’elements que hi intervenen.

A partir de la projecció d’un power point, compartirem els coneixements previs i aprendrem els conceptes bàsics per entendre aquest procés. A partir d’aquí veurem la seva aplicació com a reciclatge de la materia orgànica i l’obtenció del valuós compost com a fertilitzant natural.

Encabat farem diferents activitats i experiments relacionats; observació i identificació dels organismes que trobem a la pila de compost o compostadora (no és necessari que n’hi hagi al centre), experiments diversos com la creació d’un mini compostador per grups per fer observacions a l’aula.

Visitarem el pati en busca d’espais on es pugui observar aquest procés (hort, compostadora, zones enjardinades, etc).

Info curs

Època de l’any : Tot el curs escolar

  • Durada: matí
  • Grups: grup classe (entre 20 i 25 alumnes)
  • Dirigit a: CM, CS i ESO
  • Cost: 200€/grup

Requeriments: Projector i materials reciclats (envasos de iogurt, envasos ampolles o garrafes d’aigua, restes vegetals que els alumnes portarien de casa)