XOAG – Xarxa d’Observadors Ambientals de la Conca del riu Gaià

Voluntariat continu

Informació

La XOAG, és un projecte participatiu i col·laboratiu per a la conservació de la biodiversitat i els hàbitats naturals de la conca del Gaià.

Organitzada com a grup de voluntariat ambiental, la Xarxa d’Observadors Ambientals de la conca del riu Gaià (XOAG) vol integrar particulars, col·lectius, entitats i administracions del conjunt de municipis de la vall del Gaià. Aquest projecte va rebre el premi de la segona edició “Natura i Societat” de la Fundació Girbau.

L’objectiu general de la proposta és el de vincular la població local en la tasca a favor de la conservació de la biodiversitat i els hàbitats del territori.

A fi de focalitzar l’activitat de la XOAG, s’ha establit línies d’actuació bàsiques (línies d’observació), lligades als projectes que l’Associació Mediambiental la Sínia realitza en el marc del Programa de Custòdia Fluvial del riu Gaià.

Aquestes línies d’actuació, que no seran fixes en el temps, s’adaptaran i  modificaran en relació a la consecució de nous projectes d’interès general, establiment de línies d’actuació prioritàries, voluntat ciutadana etc.

Per tal de constituir un grup d’observadors experimentats, i un criteri d’observació homogeni, es duen a terme diverses sessions de formació teòrica gratuïtes i obertes a tots els veïns i veïnes de la conca. 

Per altra banda aquestes formacions seran complimentades per sessions pràctiques en les que els participants aplicaran les distintes metodologies d’observació.

Realitzada la formació bàsica, la xarxa d’observadors actua de forma autònoma, a diversos nivells i graus d’implicació, dins els grups de conca: Alt, Mig i Baix Gaià.

L’entitat vetllarà per coordinar i facilitar el desenvolupament de l’acció de la Xarxa.

En aquesta branca de voluntariat és necessari firmar un document de compromís entre l’entitat i els participants per poder garantir els drets i deures d’ambdós.

Poden participar menors d’edat.