Projecte CustForest

Què és el CustForest?

El projecte CustForest vol impulsar la custòdia del territori com a eina de governança per generar bioeconomia en sistemes forestals, promovent la fixació de la població i la conservació i millora de la biodiversitat, així com la seva resiliència enfront del canvi climàtic.

Objectius del Projecte

CustForest proposa una gestió forestal multifuncional que respongui als reptes i oportunitats dels boscos, tenint en consideració:

Biodiversitat Forestal: Protegim i millorem la diversitat biològica dels nostres boscos.

Serveis Ecosistèmics: Maximitzem els beneficis que els ecosistemes forestals ofereixen a la societat.

Diversitat d’Actors: Fomentem la col·laboració entre diferents entitats i comunitats.

Nínxols de Bioeconomia: Desenvolupem oportunitats econòmiques sostenibles per combatre el despoblament rural i promoure la cohesió territorial.

Objectius Específics

Identificar, caracteritzar i promocionar models de custòdia que siguin exemples de bones pràctiques forestals.

Desenvolupar una planificació adaptativa dels espais en custòdia.

Implementar actuacions de gestió forestal multifuncional que integrin la millora dels serveis ecosistèmics i els productes forestals amb la conservació de la biodiversitat.

Promoure iniciatives vinculades a la bioeconomia en els espais custodiats que ajudin a generar recursos i promoure l’ocupació verda:

– Promoció de crèdits climàtics.

– Bioenginyeria del paisatge.

– Ecoturisme.

– Ramaderia.

– Col·laboració d’empreses per conservar els serveis ecosistèmics dels boscos.

Teixir models de cohesió social i governança participativa al voltant d’espais de custòdia forestal.

Sensibilitzar i capacitar a la societat civil, entitats de custòdia, administracions públiques i la propietat forestal en la custòdia forestal.

Realitzar un monitoratge i anàlisi científic-tècnic acurat de l’impacte de la custòdia forestal sobre el medi ambient i la societat.

Promoure bones pràctiques per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la custòdia forestal.

Espècies Clau

Les espècies clau són aquelles que tenen un paper crucial en el manteniment de la salut i la funcionalitat dels ecosistemes forestals. La seva protecció és fonamental per assegurar la biodiversitat i la resiliència dels boscos. Algunes de les espècies clau que treballem per protegir a CustForest inclouen:

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni) a la conca del riu Gaià

La tortuga mediterrània és una espècie en perill d’extinció que habita en boscos mediterranis. La seva presència indica un ecosistema saludable i equilibrat.

Àguila cuabarrada (Aquila fasciata) a la conca del riu Gaià

Aquesta majestuosa rapinyaire és una espècie indicador de la qualitat dels hàbitats forestals. La seva conservació ajuda a mantenir l’equilibri de la fauna local.

Gall fer (Tetrao urogallus) a la Vall d’Esterri de Cardós

El gall fer és una espècie emblemàtica dels boscos de muntanya, especialment vulnerable a les pertorbacions humanes. La seva protecció és crucial per a la preservació dels ecosistemes d’alta muntanya.

Voltor negre (Aegypius monachus) a la Vall de la Muga

Aquest gran carronyaire és essencial per al reciclatge de nutrients i té un impacte significatiu en la dinàmica dels ecosistemes forestals.

Boscos madurs a la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Ripollès

Representen ecosistemes que suporten una rica biodiversitat, proporcionant refugi i recursos per a moltes espècies. La seva conservació és clau per a la resiliència dels boscos.

Coordinació del Projecte

Coordinació Tècnica: XCN (Xarxa per a la Conservació de la Natura)

Coordinació Científica: CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)

Entitats Gestores

The Pioneers Foundation: A la Vall de la Muga

Sèlvans: A la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Ripollès

Projecte Boscos de Muntanya: A la Vall d’Esterri de Cardós

La Sínia: Al riu Gaià

Temporalització

El projecte es desenvoluparà des de febrer de 2024 fins a desembre de 2025.

Àmbit d’actuació ENP – Riu Gaià

El projecte CustForest al riu Gaià abasta un extens àmbit d’actuació que inclou les finques a l’entorn de l’embassament del riu Gaià, com ara el torrent de Renau i Mas d’en Sord. Aquest àmbit s’estén pels municipis d’El Catllar, Salomó, Vilabella, Renau, Vespella de Gaià i la Secuita, i involucra diversos agents clau com la Diputació de Tarragona, Repsol, les administracions municipals, la Fundació Pau Costa, el CRARC, el CPF, Sèlvans, XCN, CREAF i La Sínia.

Els òrgans de coordinació i gestió, com el Grup de Governança Compartida del riu Gaià i el Comitè d’experts, guien les iniciatives estratègiques del projecte. Aquestes inclouen la redacció d’un pla de gestió integral per a la prevenció d’incendis forestals, la renaturalització dels espais, i la promoció de la bioeconomia local. La conceptualització, el disseny i la implementació de crèdits climàtics també són part essencial dels esforços per garantir la sostenibilitat i la resiliència dels ecosistemes del riu Gaià. A més, s’estan realitzant accions concretes per fomentar l’ecoturisme de natura i establir un model de governança compartida que promogui la participació comunitària i la sensibilització ambiental a través de jornades de voluntariat i altres activitats de comunicació.

Superfície d’actuació

El projecte cobreix una superfície de 499 hectàrees.

Òrgans de Coordinació i Gestió

Coordinació Tècnica: Grup de Governança Compartida del riu Gaià

Comitè d’Experts: Pla de gestió de prevenció d’incendis i biodiversitat

 

Activitats i iniciatives

Pla de Gestió de Prevenció d’Incendis Forestals: Renaturalització dels espais i promoció de la bioeconomia.

Conceptualització, Disseny i Difusió de Crèdits Climàtics: Disseny dels crèdits climàtics del Gaià.

Renaturalització de finques de custòdia: Millora de la biodiversitat, regulació d’incendis i revitalització de la bioeconomia a través de la gestió forestal sostenible.

Foment de l’ecoturisme: Bioeconomia local (ecoturisme de natura, centrant-se en la tortuga mediterrània).

Laboratori de governança compartida: Model de governança compartida del riu Gaià.

Pla de comunicació i sensibilització: Organització de jornades de voluntariat, visites guaides i tallers d’educació ambiental.

Com Participar?

Voluntariat

Uneix-te al nostre programa de voluntariat per participar en jornades pràctiques de conservació i restauració ambiental.Contribueix activament a la millora dels hàbitats naturals del Riu Gaià mitjançant tasques com reforestació, neteja de riberes o control d’espècies invasores.

Visites guiades

Us mostrarem la diversitat biològica dels boscos riberencs, els ecosistemes aquàtics i la flora autòctona que s’hi troba. Aprofundeix en la importància de la conservació dels hàbitats naturals per a la fauna local, com les espècies d’aus i mamífers que habiten en aquest entorn.

Explorarem els vestigis històrics i culturals que envolten l’embassament, com ara construccions antigues, jaciments arqueològics o elements etnogràfics que donen testimoni de la relació entre la comunitat local i el seu entorn natural al llarg del temps.

Workshops

Tallers educatius centrats en la biodiversitat i les pràctiques sostenibles de gestió forestal. Aprenentatge pràctic sobre les tècniques de gestió forestal sostenible, la importància de la bioeconomia local i les estratègies per preservar els ecosistemes del Riu Gaià.

Pots seguir el dia a dia del projecte a www.custforest.cat

CustForest compta amb el suport de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.