Introducció


Un dels eixos principals de la nostra entitat és l’educació ambiental, una bona eina per educar en valors com el respecte vers l’entorn, la sostenibilitat i la consciència ecològica, la importància d’uns hàbits saludables, etc. Alhora, ens permet donar a conèixer els valors naturals, socials i patrimonials del territori.

L’eina principal per a la conservació, és l’actuació directa per tal de millorar, preservar i recuperar aquest valors. Però no hem de deixar de banda la importància que la societat civil conegui i valori el seu entorn i així actuï en conseqüència. La preservació no és possible sense la participació de tots i totes.

El projecte educatiu

El nostre projecte educatiu el podríem dividir en dos apartats ben diferenciats:

Per una banda, les activitats i projectes que realitzem als espais àmbit d’actuació de la nostra Associació, com són:

  • El curs baix del riu Gaià i el seu entorn.
  • L’Hort de la Sínia; Parc Agroecològic i Centre d’Educació Ambiental.

I per l’altre, totes les activitats i projectes que realitzem en:

  • Centres d’Educació Primària i Secundària
  • Llars d’Infants
  • Centres Cívics
  • Locals d’entitats, etc.
Alumnes de l'Escola el Roquissar d'Altafulla regant a l'hort de l'escola

Alumnes de l'Escola el Roquissar d'Altafulla regant a l'hort de l'escola