Programa de custòdia del riu Gaià


L’Associació Mediambiental la Sínia promou un projecte de custòdia del territori dins de l’àmbit fluvial de la conca del riu Gaià.

Els principals objectius són la conservació de la biodiversitat, el foment del voluntariat ambiental mitjançant la implicació i participació sobretot dels veïns i veïnes dels pobles de la conca, i l’educació ambiental.

Vols participar-hi?

 

Si vols participar en aquest projecte, tens dues vies de participació:

1.- Si ets propietari d’una finca dins de la conca del riu Gaià i vols engegar accions de millora ambiental o assessorament sobre temes de conservació i millora d’hàbitats, podem signar un acord de custòdia entre el propietari i l’entitat.

Per més informació, ens podeu enviar un correu electrònic a l’adreça aigua@riugaia.cat i el telèfon 655486116.

L’objectiu d’aquest programa, és donar impuls a la custòdia del territori dins de l’àmbit del riu Gaià, mitjançant l’obtenció d’acords, pactes o convenis que facilitin l’execució de mesures de conservació de finques públiques i privades. Actualment, l’entitat té signats un conjunt d’acords de custòdia en diversos indrets del riu Gaià.

Cal destacar que recentment, hem signat un acord de custòdia fluvial amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a realitzar accions de custòdia al riu Gaià i els seus afluents.

Imatge díptic custòdia 2013 reduit

2.- Podeu participar en les diferents activitats que proposem, o proposar-ne, en els diversos espais de custòdia, fent-vos voluntaris de l’entitat. Si voleu rebre més informació sobre el voluntariat de l’entitat, aquesta és la nostra adreça de contacte: voluntariat@riugaia.cat

Promou aquest projecte:         Amb el suport de:

Associació color ok                            Logo Territori i Sostenibilitat       x