La Plana de Tamarit


Dins de la plana de Tamarit, aquest pla de custòdia vol tenir en compte tots aquells àmbits que presenten possibilitats de recuperació natural o que la seva transformació beneficiïn d’alguna manera la gestió ambiental d’aquesta entorn. Aquesta plana està catalogada dins del Pla director urbanístic del sistema costaner amb el nivell de màxima protecció, sòl no urbanitzable costaner C1.

Són diversos els valors naturals i culturals que cal destacar d’aquesta plana. A més de la desembocadura del riu Gaià, cal destacar la vegetació dunar d’una part de la platja de Tamarit, actualment en procés de restauració; la Roca de Gaià i el niu de metralladores construït segurament durant la guerra civil espanyola; i els aiguamolls del Vinyet i l’estany Profund i la vegetació dunar d’una part de la platja d’Altafulla, elements tots ells actualment molt degradats.

La recuperació d’aquests valors naturals està estretament lligada a l’ordenar els usos de la platja, sobretot el de l’aparcament de vehicles i el pas dels usuaris.