El torrent de Vespella i Salomó


Dins del programa de custòdia del riu Gaià que impulsa l’Associació Mediambiental la Sínia, s’ha iniciat un projecte per tal de recuperar ecològicament l’entorn fluvial del principal afluent del curs baix del Gaià, el torrent de Vespella i Salomó. Actualment, un tram del torrent de Vespella i Salomó està catalogat com a espai de la Xarxa Natura 2000, dins de l’espai Natural Protegit del riu Gaià.

Foto del torrent de Salomó

Foto del torrent de Vespella i Salomó

L’any 1993, aquest entorn natural va patir un greu incendi forestal que va deixar desforestat tot l’entorn fluvial i una bona part de la massa forestal d’aquesta zona. Amb la implicació del voluntariat i veïns de Vespella de Gaià, entitats com l’Esplai Campiquipugui de La Riera de Gaià i l’Associació de Mares Les Tecletes de Tarragona i els alumnes de l’escola Josep Nin de Salomó, ja s’han fet diferents activitats de reforestació dins de la campanya Plantem el torrent!

grup interior

Grup de voluntaris després de plantar al torrent

ts2

Alliberament d’un exemplar de tortuga de rierol

Alumnes de l'escola Josep Nin de Salomó realitzant tasques de reforestació

Alumnes de l’escola Josep Nin de Salomó realitzant tasques de reforestació

 Per altra banda, també s’ha avaluat la situació de la tortuga de rierol que viu en una zona del torrent, on trobem aigua pràcticament durant tot l’any. Els treballs d’anàlisi de l’estatus d’aquesta població i de les possibles línies de gestió d’aquesta població de tortugues han anat a càrrec del CRARC, Centre de Recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya.

Inicialment, es van realitzar prospeccions visuals dels diversos punts del torrent on pensàvem que hi podria viure la tortuga de rierol. Tot seguit, es van realitzar diverses jornades de trampeig, es van capturar diversos exemplars de tortuga de rierol, que es van fotografiar i marcar amb la corresponent numeració.

Trampeig amb nansa

Trampeig amb nansa

A partir d’aquestes dades, s’ha fet una estimació i es calcula que en aquest tram de torrent hi viuen una vintena d’exemplars de tortuga de rierol. Per altra banda, els resultats de les captures, ha premés fer una estimació poblacional i caracteritzar la seva composició per classes d’edats, que presenta una estructura piramidal clàssica (base ampla, amb gran nombre de juvenils, i la punta estreta amb els adults). Així podem considerar que es tracta d’una població modesta, dinàmica i jove.