Àmbit del projecte


Amb el títol, “El Gaià, custòdia del territori”, La Sínia està impulsant un projecte de custòdia fluvial, agrària i forestal dins de l’àmbit de l’entorn fluvial del riu Gaià. Inicialment aquest projecte es va centrar sobretot a l’àmbit de l’espai natural protegit de la desembocadura del riu Gaià. Actualment, però, el projecte de custòdia s’està desenvolupant als municipis del tram final del riu i al seu afluent, el torrent de Salomó i Vespella. També són objecte d’aquest projecte de custòdia l’àmbit fluvial del riu, diverses hectàrees a costat i costat, un mosaic entre conreus d’horta i de secà i algunes masses forestal formades bàsicament per pinedes secundàries de pi blanc i màquia litoral.

L’àmbit d’aquest projecte, doncs, inclou 8 municipis del Tarragonès i 1 de l’Alt Camp per on passa el riu Gaià, sense tancar la possibilitat d’assolir nous acords de custòdia en altres indrets riu amunt. Dins d’aquest àmbit fluvial del riu Gaià, hi trobem tres espais naturals. Alguns dels acords de custòdia són de finques dins d’aquests terrenys protegits: En primer lloc, l’Espai Natural protegit de la desembocadura del Gaià, on hi trobem la desembocadura i la platja de Tamarit. En segon lloc, l’Espai Natural Protegit del riu Gaià, on entre d’altres hi ha la zona humida del Catllar i les Fonts de Sant Joan. I per últim, l’Espai Natural Protegit de Tamarit – Punta de la Móra, on hi ha la finca del bosc de Tamarit, a la muntanya de Sant Joan.

Plànols rius catalans indicat

Actualment, el límit superior d’aquest programa de custòdia el situem a la zona coneguda com les Fonts de Sant Joan, a la cua de l’embassament del Catllar.