Orquídies i custòdia


La conca del riu Gaià encara avui és plena de valors naturals. Dins de la seva variada flora, hi trobem unes plantes excepcionals, fràgils i de creixença i dispersió molt lentes. Les orquídies tenen unes flors petites, però molt diferents a la resta.

Foto: Jordi Brú

Ophyrs apifera (flor d’abella)

Estem fent una recerca d’aquestes plantes en terrenys propers a l’àmbit fluvial del curs baix del riu Gaià. Fins ara, i extret de dades d’uns treballs que varem fer entre els anys 1999 i 2001, hem localitzat una dotzena d’orquídies diferents entre espècies i subspècies.

A més de conèixer millor la nostra flora local, també volem impulsar la custòdia d’alguna d’aquestes finques on hi trobem orquídies, per tal de preservar-les.

Nom orch

Anacamptis pyramidalis (flor caputxina)     –    Ophrys scolopax (abellera becada)

Si coneixeu d’algun lloc on hi ha orquídies o n’heu vist alguna, o voleu fer alguna sortida de camp amb nosaltres, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: orquidies@riugaia.cat

La persona que coordina el projecte és en Jordi Brú, que alhora és l’autor de les fotografies que anem publicant.