Millora, control i seguiment d’hàbitats i biodiversitat aquàtica d’interès europeu a la conca del riu Gaià

2 novembre, 2020  Escriu un comentari

Durant quasi un any, de desembre de 2019 a octubre de 2020, s’ha dut a terme un projecte de millora i seguiment d’hàbitats i biodiversitat del riu Gaià amb el finançament de l’Obra Social “la Caixa” i el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Les principals accions han estat:

  • Treballs de recuperació de dues noves basses i un punt d’aigua al terrenys a l’entorn de la font de la Tous de Querol, a l’Hort de les Salamandres, on aquest hivern ja s’hi ha reproduït la salamandra. En aquest espai s’han fet treballs de desbrossa de vegetació i conducció de l’aigua als diversos espais, per tal de garantir que l’aigua sigui present en tots els espais
  • Plantacions de reforç a l’entorn de la zona humida de la Rasa de Querol, per tal d’afavorir i consolidar l’espai, creant zones de refugi per la fauna i protegir l’entorn.
  • Diagnosi hidromorfològica i seguiment de factors limitants als torrents del riu Gaià per a la possible reintroducció d’una de les espècies més amenaçades de la península ibèrica com és el cranc de riu autòcton (Austropotamobius papilles). S’han fet la caracterització de l’hàbitat i monitorització de diversos paràmetres d’establiment, amb l’objectiu de redactar un document de treball.
  • Una vegada validats els resultats oferts per l’estudi i diagnosi, s’ha fet l’alliberament de diversos exemplars de cranc de riu autòcton i el posterior seguiment per tal de validar que els animals alliberats han sobreviscut.
  • Treballs inicials de condicionament d’una finca a la plana de Tamarit. S’han dut a terme els primers treballs per tal de condicionar una finca al Vinyet, propietat de l’INCASOL amb acord de custòdia.
  • Seguiment tortugues de rierol (Mauremys leprosa). La població de tortuga de rierol al riu Gaià s’ha anat consolidant els darrers anys. En diversos trams del riu Gaià, s’han realitzat un trampeig amb nanses flotants per tal fer un seguiment dels animals nascuts així com la retirada d’exemplars d’espècies exòtiques invasores.
  • Reedició de dos plafons informatius en dues basses temporals per amfibis on s’han fet treballs de condicionament.

Valorem molt possitivament tota aquesta tasca que contribueix de manera clara a la millora de la biodiversitat a la conca del riu Gaià i la participació i implicació dels veïns i veïnes dels municipis riberencs.

Escriu un comentari

Participa enviant-nos els teus comentaris...
i, si vols una imatge per a mostrar en el teu comentari aconsegueix un gravatar!