L’entitat


L’Associació Mediambiental la Sínia (La Sínia d’ara endavant) és una entitat ambiental, fundada l’any 1997 a la vila Altafulla, que impulsa un programa de custòdia al riu Gaià. Els principals objectius són la conservació de la biodiversitat vinculada amb l’entorn fluvial del riu Gaià, el foment del voluntariat i la promoció de l’educació ambiental. Aquests objectius tenen un fort caràcter transversal i per aquest motiu, es treballen de manera conjunta i coordinada dins del programa de custòdia. I de fet, es nodreixen entre ells per assolir els reptes que ens plantegem.

JUNTA DIRECTIVA:

La direcció de l’entitat correspon a la junta directiva. El 20 de juny de 2014, es van escollir la junta directiva actual, que està formada per 10 persones:
Presidenta: Montserrat Garcia
Secretari: José Luis Asensio
Tresorera: Mònica Cano
Vocals: Òscar Figueras, Josep Muntadas, Joan Vives, Joan Díaz, Alba Muntadas, Albert Pardo i Josep Navarro

La Sínia és membre de diferents entitats de segon nivell com la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la Xarxa Nova Cultura de l’Aigua de Catalunya (XNCA) i som membres socis de l’Associació Hàbitats – Projecte Rius, la Xarxa de Voluntariat Ambiental del Catalunya (XVAC) i entitat adherida a l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3SAC).

La Sínia està inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya (http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/) amb el número d’inscripció al registre: 3149 – J/4.

També estem inscrit al registre d’entitats de medi ambient i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
(http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/tercer_sector_ambiental/registre_dentitats/)

La nostra experiència en el camp de l’educació ambiental, està recollida des de l’any 1998, gestionant activitats d’educació ambiental a l’Hort de la Sínia. Aquest centre està inclòs en el cens de centres d’educació ambiental i va ser el primer a obrir al Tarragonès.
(http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/cens_dentitats_deducacio_ambiental/)

DADES DE L’ENTITAT:

Associació Mediambiental la Sínia
NIF: G43508043
Adreça: c/ Camí d’Altafulla a la Nou, 8 43893 Altafulla
www.riugaia.cat
Telèfon de contacte: 655486116
Correu electrònic: aigua@riugaia.cat

RESUM COMPTABLE ANY 2017:

El total del pressupost de l’any 2017 ha estat de 147.279,54 €

Pel que fa a l’exercici 2018, el previsió de pressupost és de 152.623,70 €

El pressupost de 2017 i la previsió de pressupost de 2018, han estat aprovats per l’Assemblea General de La Sínia de data 29 de juny de 2018.

Pel que fa als ajuts i convenis signats amb l’administració pública durant l’any 2018, aquests són:

Diputació de Tarragona: 6.000,00 € Actuacions ambientals en el marc del programa de custòdia del riu Gaià

Ajuntament de Tarragona: 9.000,00 € Conveni de custòdia de l’entorn natural de Tamarit i la desembocadura del riu Gaià

Ajuntament del Catllar: 780,00 € Actuacions de custòdia l’entorn del riu Gaià

Agència Catalana de Joventut: 17.880,00 € Camps de treball del riu Gaià

Departament de Territori i Sostenibilitat: 28.795,40 € Projecte Salamandra