Riquesa faunística


Els diversos ambients d’aquest curs baix, són un bon indret per acollir un nombre significatiu d’espècies d’ocells. Des de l’embassament i les rescloses, passant pels canyars i les vores erosionades del riu, la pròpia desembocadura i l’entorn agrícola i forestal, ofereixen un divers mosaic d’ecosistemes.

Dos bons exemples són l’abellerol (Merops apiaster) i el martinet menut (Ixobrychus minutus). Els dos crien en aquesta zona del Gaià. El primer, d’espectaculars colors, aprofita les vores erosionades de riu i el segon, els canyissars vora de l’aigua de la desembocadura.

L’elevat número d’infraestructures viàries que travessen la part baixa del riu i el relatiu bon estat de conservació de les masses forestals de l’entorn del curs baix del Gaià, afavoreix el funcionament del riu com a corredor biològic per a molts mamífers. Fins i tot, alguns d’ells hi ha trobat un lloc segur per a reproduir-se. És el cas del toixó o el conill, que aprofiten els vores més erosionades per a fer-s’hi el cau. També són abundants les guineus, mosteles i alguna fagina.

La conca del Gaià, destaca per la seva riquesa herpetològica. Els amfibis, a més de la desembocadura i l’embassament, tenen a la resclosa de la Riera i la Farga del Catllar les condicions necessàries per a la seva reproducció.

En qualsevol d’aquests indrets i durant les càlides nits de primavera i d’estiu, granotes i gripaus ens ofereixen un excel·lent espectacle musical. Pel que fa als rèptils, a més de les diverses espècies de sargantanes, no és difícil veure una serp de collaret (Natrix maura) o la serp d’aigua escurçonera (Natrix natrix).