Espècies observades durant el mes de març de 2016

1 abril, 2016  Escriu un comentari

Aquesta és la llista d’ocells observats durant el mes de març, concretament el dia 28 de març de 2016, a la desembocadura del riu Gaià:

Anas platyrhynchos (ànec collverd)
Tachybaptus ruficollis (cabusset)
Fulica atra (fotja vulgar)
Gallinula chloropus (polla d’aigua)
Larus michaellis (gavià argentat)
Larus auduinii (gavina corsa)
Columba livia (colom roquer)
Columba palumbus (tudó)
Streptopelia decaocto (tórtora turca)
Hirundo rustica (oreneta vulgar)
Delichon urbicum (oreneta cuablanca)
Motacilla alba (cuereta blanca)
Erithacus rubecula (pit-roig)
Phoenicurus ochruros (cotxa fumada)
Turdus merula (merla)
Turdus viscivorus (griva)
Cettia cetti (rossinyol bord)
Cisticola juncidis (trist)
Sylvia melanocephala (tallarol capnegre)
Regulus ignicapilla (bruel)
Phylloscopus collybita (mosquiter comú)
Columba palumbus (tudó)
Aegithalos caudatus (mallerenga cuallarga)
Parus major (mallerenga carbonera)
Lophophanes cristatus (mallerenga emplomallada)
Pica pica (garsa)
Sturnus vulgaris (estornell vulgar)
Sturnus unicolor (estornell negre)
Passer montanus (pardal xarrec)
Passer domesticus (pardal comú)
Fringilla coelebs (pinsà comú)
Serinus serinus (gafarró)
Carduelis chloris (verdum)
Carduelis carduelis (cadernera)

Escriu un comentari

Participa enviant-nos els teus comentaris...
i, si vols una imatge per a mostrar en el teu comentari aconsegueix un gravatar!