El barb cua-roig


Introducció al pla de recuperació del barb cua-roig (Barbus haasi) al curs baix del riu Gaià.

El projecte de recuperació del barb cua-roig, es desenvoluparà a l’antiga resclosa de la Riera, catalogada com espai de la Xarxa Natura 2000. Aquest zona humida es troba al terme municipal de La Riera de Gaià, comarca del Tarragonès. La Resclosa de La Riera és un dels indrets característics d’aquest tram baix, per la seva importància històrica com a punt de retenció i distribució d’aigua per totes les hortes fèrtils de la plana al·luvial d’aquesta part baixa del riu.

Resclosa del municipi de La Riera de Gaià

Resclosa del municipi de La Riera de Gaià

 

Pel que fa a la vegetació ripària d’aquest sector del Gaià, presenta petits retalls de bosc de ribera, replantats durant el període de 2007 a 2009, on l’Associació Aurora amb el suport de l’Obra Social de la Caixa i la Diputació de Tarragona i la col·laboració de l’Associació Mediambiental la Sínia van dur a terme treballs de restauració del bosc de ribera. També cal destacar la fauna que habita en aquesta petita zona humida i la importància per a moltes espècies de mamífers, que aprofiten el riu com a corredor biològic.

Justificació del pla de recuperació

El barb cua-roig és una espècie catalogada com a “vulnerable” a la llista roja de la IUCN. Amb aquesta iniciativa, volem contribuir a millorar les condicions de la seva població, al possibilitar la seva expansió a noves zones. Així mateix, aquest pot ser un primer pas cap a la recuperació de la ictiofauna autòctona del curs baix del riu, pesant també en la recuperació del cabal ambiental del riu.

Barb cua-roig ( Dibuix: Joan Carles Blanch )

 

Aquest pla de reintroducció també planteja treballar un programa d’educació ambiental, centrat sobretot en els escolars de la zona i el grup de voluntaris del Gaià. La necessitat d’aquet programa rau en la importància de donar a conèixer als veïns de la zona els valors naturals del seu entorn més proper i ajudar-los a comprendre la necessitat de conservar els ecosistemes fluvials en bones condicions ecològiques.

Un bon exemple d’aquesta participació són el joves de l’Esplai Campiquipugui de La Riera de Gaià, que col·laboren en aquest projecte amb una proposta que han batejat amb el nom “Operació cua roja”.

Joves de l'esplai Campiquipugui participant en el projecte

Joves de l’esplai Campiquipugui participant en el projecte

 

El barb cua-roig (Barbus haasi)

Segons l’enciclopèdia virtual dels vertebrats espanyols, del Museu Nacional de les ciències Naturals del CSIC: clica per veure la fitxa, el barb cua-roig és una espècie endèmica del nord-est de la Península Ibèrica. Pel que fa a Catalunya, la seva distribució inclou les conques dels rius Ebre, Llobregat, Francolí, Foix, Besòs, Gaià, Sènia i Riudecanyes.

Estatus de conservació de l’espècie:

  • Categoria mundial UICN: Vulnerable
  • Categoria UICN a Espanya: Vulnerable
  • Directiva Hàbitats: Annex V
  • Llibre vermell dels vertebrats d’Espanya: Categoria R

Aquesta espècie està amenaçada sobretot pels abocaments, impactes derivats de les infraestructures hidràuliques, barreres (presses, rescloses, etc.), extraccions d’àrids i introducció d’espècies exòtiques.

Font: Doadrio (2001). Atlas y libro rojo de los peces continentales de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Patrocini

El projecte té el suport de la Fundació Barcelona Zoo i l’Ajuntament de Barcelona. S’ha signat un acord de col•laboració per a la custòdia d’aquest tram de riu Gaià amb l’Ajuntament de La Riera de Gaià i s’ha assolit un acord verbal amb la Comunitat de Regants de La Riera, que garanteix el subministra d’aigua en aquest indret i per tant, la supervivència del barb cua-roig. A nivell tècnic, hem rebut el suport del Departament de Biologia Animal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Amb el supot de:

logo Zoo de Barcelona Fundació