Mamífers del Gaià


El projecte

“El Gaià, un connector de vida” és el nom amb el que hem batejat aquesta proposta que vol aproximar als vilatans i vilatanes dels pobles riberencs del Gaià, a una realitat que ens és molt propera però que per la situació del riu potser ens costa de plantejar-nos i valorar. Hem constatat en els darrers anys, que el Gaià és un veritable refugi i zona de pas d’un bon nombre d’animals.

Segons ens expliquen algunes persones de la zona, espècies com el toixó era molt present als turons propers i baixaven de la muntanya fins al riu a beure aigua. Però des de la construcció de noves infraestructures com l’autopista, han fet que s’adaptin a viure prop del riu, fer-hi els seus caus i aprofitar el riu per desplaçar-se amunt i avall del territori.

De fet, el curs baix del riu està envoltat de zones agrícoles prou interessants i masses forestals prou compactes, només aïllades per carreteres i alguna urbanització.

La situació actual del curs baix del Gaià amb un primer pas cap a la recuperació d’un cabal ambiental, així com la seva inclusió dins de la Xarxa Natura 2000, pensem que són els ingredients necessaris per fomentar-ne la difusió dels valors naturals i la necessitat de conservar i millorar el seu estat actual.

Amb aquesta intenció, plantegem un projecte a partir de la funció de corredor biològic que fa aquest curs baix del riu, bàsica per a molt animals, sobretot els mamífers propis de la terra baixa com ara el toixó i la geneta.

Afegit amb aquests ingredients, un tercer aspecte interessant és el fet que actualment la nostra entitat estigui impulsant un projecte de custòdia amb el suport de la Direcció General del Medi Natural.

Pensem que els dos projectes tenen punts de trobada i que ens poden ajudar en l’objectiu comú que és la protecció i difusió de l’EIN riu Gaià entre els vilatans i responsables municipals.

A partir d’aquestes premisses, hem dividit aquesta proposta en tres apartats, com són:

 1. Catalogació dels mamífers del curs baix del riu Gaià i la relació amb els hàbitats presents a la zona.
 2. Edició de materials i publicació de resultats.
 3. Activitats d’educació ambiental a les escoles del Baix Gaià.

Objectius

A continuació i de manera esquemàtica fem esment dels principals objectius d’aquest projecte:

 • Aprofundir en el coneixement de la fauna que viu i es desplaça pel curs baix del riu Gaià, sobretot pel que fa als mamífers com ara el toixó, el gat mesquer i la fagina entre d’altres.
 • Fer difusió de la importància de la funció de corredor biològic d’un riu i la necessitat de preservar-lo.
 •  Edició de diversos materials divulgatius adreçats a escolars i visitants de l’espai natural del riu Gaià i de la desembocadura del riu Gaià.
 • Afegir una nova proposta a les que ja existeixen al curs baix del Gaià per afavorir-ne la difusió dels valors naturals i de la necessitat de la seva preservació i recuperació, sobretot dins del projecte de custòdia impulsat per l’associació.

L’estudi

El treball de camp i estudi dels mamífers d’aquest tram baix del Gaià l’ha realitzat el company José Carlos de la Fuente durant els mesos d’octubre a desembre de 2010 i gener de 2011. També ha estat la persona encarregada de realitzar els dos tallers divulgatius que s’han fet durant la tardor de 2010.

Els objectius que es pretenen assolir amb aquest estudi, d’acord amb el plantejament inicial, es fonamenten en la catalogació dels mamífers del curs baix del riu Gaià i la seva relació amb els hàbitats presents a la zona. No s’ha intentat estimar abundàncies relatives, ni determinar la possible variació en la distribució de les espècies localitzades en les diferents èpoques de l’any.

Aquest treball es planteja, doncs, com un estudi previ, que serveixi de base per a futurs estudis que, una vegada conegudes espècies i la seva distribució a la zona, permetin aprofundir més en el seu coneixement i proporcionar mes eines per la conservació i gestió d’aquestes espècies i de l’espai.

A continuació, enumerem els objectius del present estudi:

 1. Identificar i elaborar un catàleg de les espècies de mamífers presents al curs baix del riu Gaià.
 2. Determinar el grau de presència de les especies de mamífers en els diferents hàbitats existents al curs baix del riu Gaià i possibles zones d’especial abundància.
 3. Analitzar la distribució de les espècies presents i situar en cartografia normalitzada (UTM 1 x 1 km) totes les espècies localitzades.
 4. Obtenir documentació gràfica (fotografies i vídeos) per a ser inclosa dins una campanya d’educació ambiental sobre els mateixos.

Metodologia

Com a punt de partida de l’estudi és va realitzar una recerca bibliogràfica sobre els mamífers detectats al curs baix del riu Gaià, utilitzant les escasses fonts d’informació sobre la zona. La informació obtinguda es va limitar a un llistat inicial, així com la presència de determinades espècies en quadrats UTM de 10 x 10 km per on s’estén la zona d’estudi (SOLÉ, 1994)

Posteriorment es va realitzar una recerca sobre el terreny utilitzant la següent metodologia:

 • Localització i identificació de diferents classes de rastres: petjades, excrements, restes d’alimentació, nius o caus.
 • Observació directa tan d’exemplars vius com morts (depredats, atropellats o altres causes).
 • Instal·lació de trampes d’olor consistents en un cercle de farina lliscada amb un esquer al centre, situades en llocs estratègics. L’objectiu es enregistrar les petjades a la farina que els animals atrets per l’esquer deixen al seu pas.
 • Fototrampeig amb càmeres SCOUTGUARD col·locades en diferents hàbitats i que han enregistrat fotografies i filmacions de fauna salvatge i domèstica present als mateixos. L’esquer per retenir als animals davant la càmera ha estat peix en conserva i fruita.
 • Utilització de trampes de captura de micromamífers tipus SHERMAN.

Activitats a les escoles

Pel que respecta a la difusió del projecte entre les escoles dels municipis veïns, hem proposat una activitat divulgativa a totes les escoles dels municipis del curs baix del riu Gaià. En aquesta activitat han participat uns 600 alumnes de cicle inicial i mitjà de primària, on hem volgut que coneguin una mica millor alguns dels animals que viuen al seu entorn més proper.

L’activitat consta d’una part més visual on s’ha aprofitat tot el material derivat de l’estudi com les fotografies i els vídeos aconseguits amb el trampeig fotogràfic. I una segona part més experimental amb tot el material i els recursos trobats a camp: Els rastres.

Amb tots aquests rastres (petjades, excrements, restes d’esquelets, restes de l’alimentació, caus, etc), els nens i nenes del Baix Gaià han observat les pistes que trobem a la natura per poder descobrir aquests animals, convertint-se així amb bons coneixedors del seu entorn i tot allò que hi trobem.

Finalment els alumnes acaben el taller reproduint sobre el fang una petjada de geneta i/o guineu a partir d’uns negatius de guix fets amb rastres trobats al riu Gaià durant l’estudi.

I per últim, fer referència al conte editat dins del projecte: “La geneta Isona descobreix el riu Gaià” que dóna a conèixer aquests i d’altres mamífers del Gaià i els seus valors.  Aquest conte, escrit per la Violeta Cabrera i l’Hèctor Hernàndez i amb il·lustracions d’en Joan Carles Blanch, serà distribuït a tots aquests alumnes dels sis Centres d’Educació Primària.