Les Gaianades


A la capçalera de la conca del Gaià, en determinats moments, les pluges poden ser molt intenses. Al riu Gaià, com en d’altres rius mediterranis, les avingudes més fortes són a la tardor. Les riuades del Gaià són conegudes popularment amb el nom de Gaianades.

Hi ha referències de les avingudes històriques que van causar danys força importants. La Gaianada més catastròfica del segle XX, sense cap dubte, va ser la del 18 i 19 d’Agost de 1921, on el cabal estimat a la Riera de Gaià va arribar als 1.100 m3/s. Van desaparèixer ponts i conreus, però per sort no hi van haver víctimes.