La petjada de l’home


Indubtablement, el paisatge d’aquest curs baix del Gaià, està dibuixat per l’ampli mosaic agrícola, de cultius de regadiu i secà, culminat pels seus pobles i castells medievals. Destaca del conjunt, la importància de l’aigua i l’ús que històricament se n’ha fet.

L’aprofitament de l’aigua

Històricament, el habitants dels municipis propers al riu, han aprofitat l’aigua del Gaià per a ús de boca, regar els seus horts, moure les moles dels molins, etc. Cal destacar la important xarxa de rec i les rescloses al propi riu, per a regar les planes fèrtils d’aquest tram final. Potser un dels vestigis més antics el trobem Ardenya, la paret del Moro (una paret de pedra propera al riu) que segons alguns autors, són les restes d’un aqüeducte menor construït pels romans, paral·lel al Gaià.

Destaca la presència d’un bon nombre de molins hidràulics, en un estat relativament bo de conservació. Des de l’embassament del Catllar, hi ha set molins o conjunts de molins hidràulics.

Els castells del Baix Gaià

Des de mitjan del segle X i durant el segle XI, les terres del Gaià se situaren en el front més exterior del domini cristià, i els contemporanis l’anomenaren la Marca Extrema.

A partir del segle XI, es produeix la fundació de Tamarit, Altafulla, Ullastrell o Montoliu i la corresponent divisió de termes. Aquests castells, associats a nuclis de poblament, tenen un paper clau en la configuració d’una societat feudal.

Actualment existeix una ruta pels Castells del Baix Gaià impulsada pels municipis i el Consell Comarcal del Tarragonès.