El Baladre


El baladre (Nerium oleander) és un arbust característic de les lleres de torrents i rambles de la regió mediterrània.

El baladrar (Rubo-Nerietum oleandri) és la comunitat vegetal formada per aquesta planta i acompanyada per d’altres arbustos com són el ginestó, el jonc boval i el magraner.

Ocupa bona part del litoral Peninsular i quan arriba a Catalunya, s’atura a l’Ebre i només en trobem algunes pinzellades al Gaià, concretament entre els pobles Ardenya i Altafulla. Així doncs, aquesta petita població de baladres és la més septentrional de la Península Ibèrica.

A meitats dels anys noranta, la instal·lació del col·lector de les aigües residuals dels municipis del Catllar i la Riera de Gaià pel mig de la llera del riu van perjudicar greument aquesta comunitat vegetal. Actualment només en resten una cinquantena d’exemplars.

Durant els darrers anys, des de l’associació i amb la participació de diversos voluntaris i voluntàries s’han fet noves plantacions de baladres en diversos punts del curs baix, sempre a partir de llavors de baladres del Gaià.

Esperem anar consolidant el baladre al nostre riu amb noves plantacions.