Activitats als centres


Activitats i projectes realitzats a Centres Escolars, Instituts o Entitats

Son activitats adreçades a estudiants i alumnes tant del Baix Gaià com de fora. Ens desplacem al seu centre o local per a desenvolupar-hi l’activitat.

Aquestes activitats poden ser lligades a un projecte concret (per exemple; Els mamífers del Gaià), o projectes de curs coordinats amb el Centre com ara l’Hort Ecològic Escolar.

Tallers, activitats o jornades formatives

Amb la intenció de donar a conèixer els valors naturals del nostre entorn, realitzem activitats, generalment amb entitats i centres educatius.

Les activitats poden anar dirigides a conèixer temàtiques concretes. Alguns exemples concrets que hem treballat en algunes escoles són, per exemple, els mamífers del Gaià, el bosc de ribera, energies renovables, etc.

Amb els alumnes de l'Escola Montoliu de la Riera de Gaià fent una activitat per conèixer els mamífers del Gaià

Amb els alumnes de l’Escola Montoliu de la Riera de Gaià fent una activitat per conèixer els mamífers del Gaià

Amb els alumnes de l'Escola Josep Nin de Salomó fent una activitat per conèixer els mamífers del Gaià

Amb els alumnes de l’Escola Josep Nin de Salomó fent una activitat per conèixer els mamífers del Gaià

Veient petjades i altres rastres de maífers del Gaià amb alumnes de l'Escola Josep Nin de Salomó

Veient petjades i altres rastres de maífers del Gaià amb alumnes de l’Escola Josep Nin de Salomó

L’Hort Ecològic Escolar

Aquest projecte, amb molts anys d’experiència, s’està realitzant actualment a set centres d’educació primària del Baix Gaià. Amb la col·laboració d’aquests centres, treballem de manera coordinada.

L’Hort Ecològic Escolar pretén acostar als alumnes al món rural, la pagesia, la natura i valors com el respecte al nostre entorn més proper.

A cada centre, adaptem un espai al pati i que és l’hort de l’escola. Amb un o diversos grups d’escolars, es realitzen totes les tasques perquè l’hort sigui una realitat. És un projecte complet i transversal, que es realitza durant tot el curs escolar i que es pot treballar des de diferents àrees.

Arrencant herbes amb nens i nenes de la Llar d'Infants La Palmera de la Nou de Gaià

Arrencant herbes amb nens i nenes de la Llar d’Infants La Palmera de la Nou de Gaià

Mercat de l'hort de l'escola la Portalada a Altafulla

Mercat de l’hort de l’escola la Portalada a Altafulla