Conveni amb la Diputació de Tarragona per afavorir la biodiversitat i el voluntariat ambiental de la conca del riu Gaià

10 juliol, 2020  Escriu un comentari

La conservació de la biodiversitat i el foment del voluntariat ambiental, amb activitats obertes a la població en general i d’altres adreçades als alumnes de diversos centres escolars de la conca del riu Gaià són l’objecte d’aquest projecte.

Per acord de Decret número 2020-0005829 de la Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció nominativa de 12.000 € pel concepte de la custòdia del territori del riu Gaià. L’objecte de les actuacions presentades és l’execució de diverses actuacions ambientals previstes per l’any 2020.

Els dos projectes que s’inclouen en aquesta proposta són l’EMPESCA’T i el Voluntariat ambiental centrat en la fauna marina


1.- EMPESCA’T: Seguiment de la biodiversitat aquàtica

Aquesta proposta inclou com acció concreta, el seguiment a llarg termini de l’estat de la comunitat de peixos. Mitjançant 10 estacions de seguiment, es realitzarà una campanya de prospecció de la població piscícola al riu Gaià, per tal de conèixer l’estat de les poblacions.

A més dels peixos, amb l’EMPESCA’T també tractem de saber més coses sobre els amfibis, rèptils i la resta d’animals i plantes que hi viuen. Bons exemples són la tortuga de rierol i la serp d’aigua.

Hem establert tres accions dins de l’EMPESCA’T d’enguany:

  • Seguiments de la fauna aquàtica
  • Activitats de voluntariat ambiental
  • Avaluació general de la qualitat biològica i hidromorfològica

2.- Voluntariat ambiental: Fauna marina

Amb l’objectiu de divulgar a la ciutadania la importància del lloc per a la fauna marina, en especial de la tortuga babaua i impulsar el voluntariat, es plantegen una sèrie de taller informatius i activitats per tal de formar a persones voluntàries. La proposta tindrà tres parts:

a) Tallers formatius a l’aula

b) Accions a camp

c) Coordinació del voluntariat

 

Escriu un comentari

Participa enviant-nos els teus comentaris...
i, si vols una imatge per a mostrar en el teu comentari aconsegueix un gravatar!