Cens del mes de març, a la desembocadura del riu Gaià

3 abril, 2017  Escriu un comentari

Després d’un parèntesis, l’Albert Pardo torna a poder enviar-nos dades ornitològiques de la desembocadura del riu Gaià. Com sempre, agrair-li la tasca que realitza. Aquest és el llistat d’ocells que ha observat el dia 30 de març de 2017. Entre d’altres, destacar l’observació d’un capó reial. També es remarcable que aquest any, podem observar amb força facilitat, les cinc espècies de mallarengues, les quals estan ja en plena feina de construcció dels seus nius. Recordeu que si feu alguna observació interessant, ens la podeu enviar a aigua@riugaia.cat.

1. Anas platyrhynchos (ànec collverd)
2. Tachybaptus ruficollis (cabusset)
3. Phalacrocorax carbo (corb marí gros)
4. Plegadis falcinellus (capó reial)
5. Buteo buteo (aligot comú)
6. Rallus aquaticus (rascló)
7. Fulica atra (fotja vulgar)
8. Gallinula chloropus (polla d’aigua)
9. Larus michaellis (gavià argentat)
10. Larus auduinii (gavina corsa)
11. Columba livia (colom roquer)
12. Columba palumbus (tudó)
13. Streptopelia decaocto (tórtora turca)
14. Hirundo rustica (oreneta vulgar)
15. Delichon urbicum (oreneta cuablanca)
16. Riparia riparia (oreneta de ribera)
17. Apus melba (ballester)
18. Alcedo atthis (blauet)
19. Galerida cristata (cogullada vulgar)
20. Motacilla alba (cuereta blanca)
21. Erithacus rubecula (pit-roig)
22. Saxicola torquatus (bitxac comú)
23. Turdus merula (merla)
24. Turdus viscivorus (griva)
25. Cettia cetti (rossinyol bord)
26. Cisticola juncidis (trist)
27. Sylvia melanocephala (tallarol capnegre)
28. Regulus ignicapilla (bruel)
29. Phylloscopus collybita (mosquiter comú)
30. Columba palumbus (tudó)
31. Aegithalos caudatus (mallerenga cuallarga)
32. Parus major (mallerenga carbonera)
33. Periparus ater (mallerenga petita)
34. Cyanistes caeruleus (mallerenga blava)
35. Lophophanes cristatus (mallerenga emplomallada)
36. Certhia brachydactyla (raspinell comú)
37. Lanius senator (capsigrany)
38. Pica pica (garsa)
39. Sturnus vulgaris (estornell vulgar)
40. Sturnus unicolor (estornell negre)
41. Passer montanus (pardal xarrec)
42. Passer domesticus (pardal comú)
43. Serinus serinus (gafarró)
44. Carduelis chloris (verdum)
45. Carduelis carduelis (cadernera)

Escriu un comentari

Participa enviant-nos els teus comentaris...
i, si vols una imatge per a mostrar en el teu comentari aconsegueix un gravatar!